Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i engelska­ språket­ och­ litteraturen

Magister­pro­grammet i engelska­ språket­ och­ litteraturen

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Universitetsstudier i engelska språket och litteraturen inbegriper en mångfald aspekter av språkanvändning, språkliga uttryck och attityder samt studier av engelskspråkig litteratur, kulturer, samhällen och historia. Du lär dig att närma dig språket och litteraturen vetenskapligt och ta fram ny kunskap om språkets funktioner, variation och förändring och om engelskspråkig litteraturhistoria.

Vid Åbo Akademi studeras engelska i en informell atmosfär där små studentgrupper möjliggör en personlig och interaktiv undervisning. Undervisningen sker på engelska och i studierna ingår en språkpraktikperiod på minst åtta veckor i en engelskspråkig miljö.

Magisterstudier i engelska språket och litteraturen ger dig ett brett kunnande och du lär dig teorier, centrala begrepp och metoder inom såväl språkvetenskap som litteraturvetenskap. Du får en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser samt en grundlig uppfattning om tvärvetenskapliga tillvägagångssätt i forskningsuppgifter.

Utexaminerade har specialiserad expertis inom sin disciplin: du blir språkspecialist med fördjupning i det engelska språket och/eller engelsk litteratur.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Engelska och svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som språkvetare i arbetslivet

Utexaminerade med engelska språket och litteraturen som huvudämne placerar sig bland annat inom språkprofessioner som ämneslärare, forskare och litterära experter. Många jobbar som journalister, informatörer, översättare, tolkar och språkvårdare. En del arbetar inom turism eller kultur, medan andra placerar sig inom diplomati eller handel. Expertis inom det engelska språket och kulturer i engelsktalande länder och internationella sammanhang behövs på många håll i arbetslivet!

Det bästa med engelskan är de mångsidiga studierna, möjligheten att bygga ihop studierna enligt egna intressen och de fantastiska utbytesmöjligheterna!

Leende studerande

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi