Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i finska­ språket

Magister­pro­grammet i finska­ språket

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Universitetsstudier i språk är mycket mer än ord och uttal, grammatik och språkriktighet. Språkstudier inbegriper nämligen en mångfald aspekter av språksystemet och språkliga uttryck samt språkets förhållande till litteratur, kultur, historia, traditioner och attityder. Du lär dig att närma dig språket vetenskapligt och ta fram ny kunskap om språket och dess funktion, variation och förändring.

Vid Åbo Akademi studeras finska språket i en informell atmosfär där små studentgrupper möjliggör en personlig och interaktiv undervisning.

Studier i finska ger dig ett brett kunnande och du lär dig teorier, centrala begrepp och metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och gränser. Utexaminerade har dessutom specialiserad expertis inom sin disciplin. Studier vid ett universitet ger dig kunskap att tänka självständigt och kritiskt, vilket är nödvändigt inte bara i forskning utan också i andra akademiska yrken.

Under utbildningen får du också öva dig på bl.a. följande färdigheter

  • organisations- och anpassningsförmåga
  • förmåga att tänka kritiskt
  • ledarskap och förmåga att fungera självständigt och i grupp
  • muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk

Dessa färdigheter kan du använda dig av i din kommande yrkeskarriär t.ex. för att lösa problem, bidra till kreativa lösningar inom sammanhang där man utvecklar ny kunskap och i kommunikation med andra. Du får också beredskap att leda grupper, men kan också arbeta självständigt inom din bransch i krävande expertuppdrag eller som företagare.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Finska och svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som språkvetare i arbetslivet

Studier i det finska språket ger flera intressanta arbetsmöjligheter. Många utexaminerade arbetar som ämneslärare, medan andra arbetar som journalister, informatörer, översättare, tolkar, språkvårdare och språkexperter. Du kan även välja att bli forskare i ämnet eller arbeta inom handeln i olika uppdrag. Expertis inom det finska språket och kulturen behövs på många håll i arbetslivet!

Att studera finska är både intressant och lärorikt. Man får god kunskap inom ämnet och eftersom ämnet är litet, så är samhörigheten god.

Studerande

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi