Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Jessica Rosenholm får professor E.J. Nyströms pris

Jessica Rosenholm tilldelas professor E.J. Nyströms pris av Finska Vetenskaps-Societeten för sitt framstående arbete inom farmaceutiska vetenskaper och medicinsk kemi. Priset är det förnämsta i utdelningen.

Jessica Rosenholm är professor i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling och ett av de ledande namnen inom Åbo Akademis forskningsprofil Lösningar för hälsa. Inom det här området ligger Rosenholms forskningsfokus på smarta material som i framtiden kommer att ge människan mindre smärta, effektivare behandlingar, färre biverkningar och snabbare återhämtning.

Hon är även en av dem som framgångsrikt arbetat med att förverkliga provisorutbildningen vid Åbo Akademi och drivande inom samarbetet med Åbo universitet och i samverkan med bland annat Åboregionens läkemedelsindustri och bioteknologiföretag.
Rosenholm leder sedan årsskiftet 2024 en av Åbo Akademis fyra spetsforskningsenheter. Forskningen inom MADNESS: Materials-Driven Solutions for Combatting Antimicrobial Resistance syftar till att utveckla materialbaserade behandlingsstrategier för infektionssjukdomar som ska motverka antimikrobiell resistens och tackla biofilmer.

Jessica Rosenholm.
Finska Vetenskaps-Societetens förnämsta pris, professor E.J. Nyströms pris på 30 000 euro går 2024 till professor Jessica Rosenholm för hennes framstående arbete inom farmaceutiska vetenskaper och medicinsk kemi. Foto: Anders Lönnfeldt, Åbo Akademis bildarkiv

– Nya antibiotika inte räcker till för att hantera det globala hotet från antimikrobiell resistens, därför behöver vi nya, innovativa lösningar. Med vår expertis inom materialvetenskap, farmaci och artificiell intelligens kommer vi inom MADNESS att formulera effektiva lösningar för att bidra till ett långt liv och en livslång hälsa– vilket vi inom Lösningar för hälsa satsar på från molekyl- och cellnivå till psykiskt välmående. Jag är mycket tacksam att forskningen uppmärksammas med det här fina priset, säger Rosenholm.

Prissumman är 30 000 €.

Du kanske också är intresserad av

Fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi från årsskiftet 2024

Stiftelsen finansierar fyra nya spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi med 7,5 miljoner euro Fyra nya spetsenheter inom forskning inleder sin verksamhet vid Åbo Akademi (ÅA) vid…

Nordiskt konsortium blir mera mobilt med hjälp från NordForsk

Farmacin vid Åbo Akademi är med i ett nordiskt konsortium som fått 20 miljoner norska kronor i finansiering av NordForsk.  Konsortiets ska arbeta med bland…

Företagen inom läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo suktar efter kunnig arbetskraft

Kunskaper i bioinformatik, artificiell intelligens och organisk kemi. Bland annat det efterfrågar företagen inom läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo.

Strategiskt partnerskap mellan Åbo Akademi och Bayer – samverkan mellan högskolor och näringsliv viktigare än någonsin

Målet är att stärka det långsiktiga forskningssamarbetet mellan Bayer och Åbo Akademi och att öka arbetslivsrelevansen i utbildningarna genom en kontinuerlig dialog.

Funktionella material hjälper cancermediciner hitta rätt

Mindre smärta, effektivare behandlingar, färre biverkningar och snabbare återhämtning – i framtidens hälso- och sjukvård kommer smarta material ha allt större betydelse.

Advanced Materials hedrar finländsk materialforskning med utgåvan ”Materials Science in Finland”

Advanced Materials hedrar finländsk materialforskning med utgåvan ”Materials Science in Finland” Den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials har tillägnat materialforskningen i Finland en egen utgåva i…