Majlen Saarinen

Majlen Saarinen

Majlen Saarinen

Utbildningsplanerare

majlen.saarinen@abo.fi

Tfn +358 469202598