Skriv här det du söker efter!

Majlen Saarinen

Majlen Saarinen

Majlen Saarinen

Utbildningsplanerare

majlen.saarinen@abo.fi

Tfn +358 469202598

Forskningsprofil