Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom. Lingvistiken ger dig grundläggande begrepp för att beskriva och förstå det franska språket och dess språkliga företeelser. Du får en mångsidig bild av den franskspråkiga kulturen genom att studera såväl det franska samhället som den fransktalande världen. Genom franskspråkig litteratur och litteraturhistoria får du ytterligare insikter i kulturen.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Förkunskapskrav: godkänt i det diagnostiska testet/nivåtestet som hålls onsdagen den 29 augusti 2018 kl. 8.15-10.00 i aud. Saussure (Arken M128, Fabriksgatan 2, Åbo). Ingen förhandsanmälan till testet.

Français oral et phonétique, 5 sp
Hösttermin 2018, kursen inleds 3.9 kl. 10:15. http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/107016.0/187
Anmälningtid 20.8.2018-2.9.2018

Grammaire du français I, 5 sp
Hösttermin 2018, kursen inleds 3.9 kl. 10:15. http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/107016.0/187
Anmälningtid 20.8.2018-2.9.2018

Compétences écrites, 5 sp
Vårtermin 2018, inleds 18.3 http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/107017.0/188
Anmälningstid: 19.11.2018-4.3.2019 Till anmälan

Société, culture et langue françaises en diachronie, 5 sp
Tidpunkt: Vårtermin 2019, inleds 15.1. http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/107018.0/189
Lärare: Meri Larjavaara och David Chataignie
Anmälningstid: 19.11.2018-2.1.2019 Till anmälan

La France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales, 5 sp
Tidpunkt: Vårtermin 2019, inleds 16.1 http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/107019.0/190
Lärare:  David Chataignier
Anmälningstid: 19.11.2018-2.1.2019 Till anmälan

 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Dahlbacka, Minéa

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 505234624.
minea.dahlbacka(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet franska språket och litteraturen vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet