Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom. Lingvistiken ger dig grundläggande begrepp för att beskriva och förstå det franska språket och dess språkliga företeelser. Du får en mångsidig bild av den franskspråkiga kulturen genom att studera såväl det franska samhället som den fransktalande världen. Genom franskspråkig litteratur och litteraturhistoria får du ytterligare insikter i kulturen.

Kursutbud 2021-2022

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

GRUNDSTUDIER (25 SP) (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Förkunskapskrav: godkänt i det diagnostiska testet som hålls onsdagen den 1.9.2021 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck (C101, Fabriksgatan 2, Åbo). Ingen förhandsanmälan.

För tillträde till kursen Compétences écrites krävs att Grammaire du français 1 är avklarad.

Français oral et phonétique, 5 sp
Tidpunkt: 06.09.2021 – 20.03.2022, ti, to 10-11.30
Lärare: David Chataignier

Grammaire du français I, 5 sp
Tidpunkt: 06.09.2021 – 20.12.2021, må 10-11.30, ons 8.15-10
Lärare: Svante Lindberg

Société, culture et langue françaises en diachronie, 5 sp
Tidpunkt: 17.01.2022 – 29.05.2022, ti 10-11.30
Lärare: Meri Larjavaara, David Chataignier

France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales, 5 sp
Tidpunkt: 17.01.2022 – 29.05.2022, ons 10-11.30
Lärare: David Chataignier

Compétences écrites, 5 sp
Tidpunkt: 21.03.2022 – 23.05.2022,  må 10-11.30, ons 8.15-10
Lärare: Svante Lindberg

 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. Anmälan görs per e-post till camilla.lundstrom@abo.fi.


Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Kurssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet franska språket och litteraturen vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet