Skriv här det du söker efter!

Franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom. Lingvistiken ger dig grundläggande begrepp för att beskriva och förstå det franska språket och dess språkliga företeelser. Du får en mångsidig bild av den franskspråkiga kulturen genom att studera såväl det franska samhället som den fransktalande världen. Genom franskspråkig litteratur och litteraturhistoria får du ytterligare insikter i kulturen.

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kvotplatser för extra studerande, Åbo

GRUNDSTUDIER (25 SP) (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Förkunskapskrav: godkänt i det diagnostiska testet som hålls onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck (C101, Fabriksgatan 2, Åbo). Ingen förhandsanmälan.

För tillträde till kursen Compétences écrites krävs att Grammaire du français 1 är avklarad.

Français oral et phonétique, 5 sp

Tidpunkt: 01.09.2020 – 17.12.2020, ti, to 10-12
11.01.2020 – 04.03.2020 må, to 10-12
Lärare: David Chataignier
Anmälan från 17.8.2020 Till anmälan

Grammaire du français I, 5 sp

Tidpunkt: 31.08.2020 – 26.10.2020, må 10-12, ons 8-10
26.10-16.12.2020, må 10-12, ons 10-12
Lärare: Svante Lindberg
Anmälan från 17.8.2020 Till anmälan

Compétences écrites, 5 sp

Tidpunkt: 22.03.2021 – 19.05.2021  må 10-12, ons 8-10
Lärare: Svante Lindberg
Anmälan från 23.11.2020 Till anmälan

Société, culture et langue françaises en diachronie, 5 sp

Tidpunkt: 12.01.2021 – 18.05.2021, ti 10-12
Lärare: Meri Larjavaara, David Chataignier
Anmälan från 23.11.2020 Till anmälan

La France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales, 5 sp

Tidpunkt: 13.01.2021 – 19.05.2021, ons 10-12
Lärare: David Chataignier
Anmälan från 23.11.2020 Till anmälan

 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Minea Dahlbacka
Minea Dahlbacka

Dahlbacka, Minéa

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 505234624.
minea.dahlbacka(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet franska språket och litteraturen vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet