Skriv här det du söker efter!

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK

Tid

12.6.2020–31.12.2028

Projektägare

Uleåborgs universitet som koordinerar projektet

Övriga projektparter

 • Uleåborgs universitet
 • Helsingfors universitet
 • Östra-Finlands universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Tammerfors universitet
 • Åbo universitet
 • Åbo Akademi
 • Finansiär

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Brita-Maria Renlundsstiftelse
 • Svenska Kulturfonden
 • Budget

  1 841 589 euro

  AKTUELLT

  På denna sida hittar du information om utbildningsprojektet, hur du ansöker om studieplats, det nationella samarbetet och flerformsutbildningen.

  Information om Åbo Akademis upplägg av flerformsutbildningen hittar du i studiehandboken. I studiehandboken publiceras information om kurstider, välj perioder/första eller andra läsåret. Inom flerformsutbildning ordnas distansundervisning i regel varannan vecka och närstudier vid Campus Vasa 2 gånger/termin.

  Åbo Akademi antar 2024, 2025 och 2026 till flerformsutbildningen, läs  antagningsgrunderna .

  INFORMATION OM UTBILDNINGEN

  Denna flerformsutbildning är avsedd för de som arbetar inom småbarnspedagogik. Studerande avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK). Utbildningen ger behörighet för arbete som lärare inom småbarnspedagogik i småbarnspedagogiken och i förskolan. Utbildningstiden är ungefär två och ett haft år.

  Flerformsutbildningens målsättning är att delvis möjliggöra studier samtidigt som man arbetar på daghem och utanför universitetsorterna. I utförandet och planeringen samarbetar alla utbildningar inom småbarnspedagogik vid universitet i Finland. Arrangörer av utbildningen är Helsingfors universitet, Östra-Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

  Utbildningsprojektet har fått finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademi har därtill fått finansiering för tilläggsplatser av Undervisnings- och kulturministeriet och Stiftelsen Brita Maria Renlund och Svenska kulturfonden.

  BLI STUDERANDE

  Åbo Akademi antar 2024 till flerformsutbildningen läs mera om antagningsgrunderna.

  VAD BETYDER FLERFORMSUTBILDNING?

  I utbildningen utnyttjas närundervisning, nätundervisning och inom småbarnspedagogiken arbetslivsanpassade uppgifter. Därtill innehåller utbildningen handledd praktik. Studierna är möjliga att utföra delvis samtidigt som man arbetar på daghem inom småbarnspedagogiken.

  Arbetslivsanpassade uppgifter kan betyda att det inom studierna ges uppgifter som utförs på den egna arbetsplatsen på daghem eller under praktikperioder i barngrupp, som t.ex. förverkligande av bildkonstprojekt eller analys av det egna arbetet i ett mångprofessionellt team.

  I studerandes vardag behöver också finnas tid för bland annat distans- och närstudier, grupparbete, läsning och skrivning. Kandidatexamens omfattning är 180 studiepoäng. En studiepoäng omfattar 27 timmar arbete.

  Närstudier vid campus Vasa är ungefär 1-2 gånger per termin (torsdag-lördag), därtill ordnas distansundevisning i regel varannan vecka tors-fre. Alla studerande ska delta i närstudierna eftersom dessa inte kan ersättas med andra studiesätt. De olika universitet har egna upplägg på studierna, kontrollera detta i fall du söker till flera universitet.

  RÖSTER FRÅN STUDERANDE

  Marika och Josefine gick via Öppna universitetet till flerformsstudier till lärare inom småbarnspedagogik. De uppmanar intresserade att passa på nu när flerformsutbildningen ges. ”För den behöriga finns det jobb!”

  Catharina blir lärare i småbarnspedagogik vid sidan om jobbet

  VAD ÄR NATIONELLT SAMARBETE?

  Åtta universitetsutbildningar inom småbarnspedagogik samarbetar genom att tillsammans planera och dela goda erfarenheter och praxis samt att tillsammans förverkliga delar av studierna. Varje universitet följer dock sin egen studiehandbok med sin studerandegrupp.

  Via samarbetspartnernas länkar nedan kan du bekanta dig med varje universitets utbildningsprogram inom småbarnspedagogik.

  MERA INFORMATION OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

  Olika universitet har olika regler om när studiehelheter föråldras. Dessa är det bra att bekanta sig med på förhand. Åbo Akademi har inte en sådan regel.

  Om du inte ännu har avlagt grundstudier inom pedagogik eller småbarnspedagogik (25 sp) vilket krävs av sökande till utbildningen, kan du bekanta dig med utbudet via de öppna universiteten.

  OBS! Du som behöver en bedömning och intyg över grundstudier i pedagogik (25 sp), kontakta fpv-studieradgivare@abo.fi.

  Vanliga frågor och svar gällande utbildningen hittar du på denna länk.

  Kontakta oss

  Mikaela Svanbäck-Laaksonen

  Universitetslektor 

  inom småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Jannika Backholm

  Studierådgivare 

  Utbildningsservice

  Universitetsservice
  Till projektets webbsida