Skriv här det du söker efter!

Informationssystem

Informationssystem

Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag. För att tillsammans med kunder skapa nya affärsmodeller och förnya organisationers verksamhet, produkter och tjänster behövs innovativa affärsledare med teknologiska insikter. I ämnet informationssystem utvecklar du din analytiska förmåga och läser om moderna företagsteorier som möjliggör systematisk styrning av digitalisering. I dina studier lär du dig att lösa problem för konsumenter och  företag samt förbättra eller omskapa vardagen och affärsverksamheten genom att kreativt tillämpa information och teknologi. För att kunna göra det behövs kunskap om både ekonomi och informationsteknologi. Ditt arbete skapar kunskap och värde för kunder och underlättar processer och samarbetet mellan olika organisationer.

Inga kurser läsåret 2024-2025.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationssystem kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationssystem vid Åbo Akademi