Skriv här det du söker efter!

Informationssystem

Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag. För att tillsammans med kunder skapa nya affärsmodeller och förnya organisationers verksamhet, produkter och tjänster behövs innovativa affärsledare med teknologiska insikter. I ämnet informationssystem utvecklar du din analytiska förmåga och läser om moderna företagsteorier som möjliggör systematisk styrning av digitalisering. I dina studier lär du dig att lösa problem för konsumenter och  företag samt förbättra eller omskapa vardagen och affärsverksamheten genom att kreativt tillämpa information och teknologi. För att kunna göra det behövs kunskap om både ekonomi och informationsteknologi. Ditt arbete skapar kunskap och värde för kunder och underlättar processer och samarbetet mellan olika organisationer.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationssystem kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS Investeringsplanering, 5 sp (nät- och närstudier)

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: fre 24.9 kl 18-21.15 & lö 25.9 kl 9 – 12.15, fre 8.10 kl 18-21.15 & lö 9.10. kl 9 – 12.15
Lärare: PD Markku Heikkilä
Anmälan senast 1.9.2021

NÄTKURS Informationssystem: Digitalisering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: vv 13 – 20, våren 2022
Lärare: ED Anna Sell
Anmälan senast 2.3.2022

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationssystem vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss