Skriv här det du söker efter!

Psykologi – personal

Psykologi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Matti Laine, FD
Professor
Tel 02 215 3442

Patrik Jern, PsD
Biträdande professor
Tel 02 215 4543

Jan Antfolk, FD
Biträdande professor
Tel 02 215 4542

Mira Karrasch, FD
Akademilektor
Tel 02 215 4405

Petra Grönholm-Nyman, FD
Universitetslärare, egenlärare
Tel 02 215 4737

Marianne Källström
Universitetslärare
Tel 02 215 4446

Katarina Finnilä, FD
Universitetslärare
Tel 02 215 4601

Katarina Alanko
Universitetslärare, deltid

Daniel Sahlgren
Undervisningsassistent

Elvira Kaiser
Planerare, 50%

Forskare

Annika Gunst, projektforskare
Ada Johansson, forskardoktor
Aino Juusola, doktorand
Jussi Jylkkä, projektforskare
Julia Korkman, projektforskare
Linda Karlsson, doktorand
Alar Kaskikallio, doktorand
Thomas Nyman, doktorand
Liisa Ritakallio, doktorand
Hedayat Selim, doktorand
Otto Waris, projektforskare
Minja Westerlund, doktorand

Uppdaterad 8.9.2020