Skriv här det du söker efter!

Psykologi – personal

Psykologi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Matti Laine, FD
Professor
Tel 02 215 3442

Patrick Jern, PsD
Professor
Tel 02 215 4543

Jan Antfolk, FD
Professor
Tel 02 215 4542

Mira Karrasch, FD
Akademilektor
Tel 02 215 4405

Petra Grönholm-Nyman, FD
Universitetslärare
Tel 02 215 4737

Marianne Källström
Universitetslärare
Tel 02 215 4446

Katarina Finnilä, FD
Universitetslärare
Tel 02 215 4601

Katarina Alanko, PsD
Universitetslärare
Tel 050 511 6195

Stefania Fält
Universitetslärare

Elvira Kaiser
Planerare

 

Forskare

Buthaina Baqir, doktorand
Annika Gunst, projektforskare
Aino Juusola, doktorand
Jussi Jylkkä, postdoktoral forskare
Julia Korkman, projektforskare
Paula Kresanov, doktorand
Tiina-Reetta Lauren-Knuutila, doktorand
Martin Lagerström, doktorand
Sabina Nickull, doktorand
Liisa Ritakallio, doktorand
Rosa Salmela, doktorand
Hedayat Selim, doktorand
Jenny Skrifvars, doktorand
Johan Strömbeck, doktorand
Catharina Walldén, doktorand

Uppdaterad 29.3.2022