Skriv här det du söker efter!

Psykologi – personal

Psykologi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Matti Laine, FD
Professor
Tel 02 215 3442

Patrik Jern, PsD
Professor
Tel 02 215 4543

Jan Antfolk, FD
Biträdande professor
Tel 02 215 4542

Mira Karrasch, FD
Akademilektor
Tel 02 215 4405

Petra Grönholm-Nyman, FD
Universitetslärare
Tel 02 215 4737

Marianne Källström
Universitetslärare
Tel 02 215 4446

Katarina Finnilä, FD
Universitetslärare
Tel 02 215 4601

Katarina Alanko
Universitetslärare
Tel +358 505116195

Stefania Fält
Universitetslärare, deltid

Elvira Kaiser
Planerare, 50%

Forskare

Annika Gunst, PsD
Aino Juusola, doktorand
Jussi Jylkkä, projektforskare
Linda Karlsson, doktorand
Alar Kaskikallio, doktorand
Julia Korkman, projektforskare
Tiina-Reetta Lauren-Knuutila, doktorand
Keni Miettinen, doktorand
Sabina Nickull, doktorand
Liisa Ritakallio, doktorand
Rosa Salmela, doktorand
Hedayat Selim, doktorand
Jenny Skrifvars, doktorand
Johan Strömbeck, doktorand
Catharina Walldén, doktorand

Uppdaterad 23.9.2021