Skriv här det du söker efter!

Jan Antfolk

Jan Antfolk

Jan Antfolk

Biträdande professor (tenure track) 

i tillämpad psykologi

Psykologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

jan.antfolk@abo.fi

Tfn +358 469219149

Forskningsprofil