Skriv här det du söker efter!

Jan Antfolk

Jan Antfolk

Jan Antfolk

Forskardoktor

jan.antfolk@abo.fi

Tfn +358 469219149

Forskningsprofil