Skriv här det du söker efter!

Psykologi – forskning

Psykologi – forskning

Alanko, Katarina, PsD, docent

 • Skolfrånvaro och avhopp
 • Skolengagemang
 • Psykisk hälsa hos barn och unga
 • Sexuella minoriteter och könsminoriteter

Antfolk, Jan, FM, PsD, professor

 • Evolutionspsykologi
 • Rättspsykologi
 • Sexuellt utnyttjande av barn
 • Pedofili

Arponen, Isabella, PsM, doktorand
Legal Psychology Research Group

 • Rättspsykologi
 • Våldtäktsoffers polisanmälande

Baqir, Buthaina, doktorand

Finnilä, Katarina, PsD
Legal Psychology Research Group

 • Beslutsfattande i fall av sexuella övergrepp mot barn
 • Evidensbaserat tänkande inom klinisk psykologi

Grönholm-Nyman, Petra, FD, postdoktoral forskare

 • Neuropsykologi
 • Kognitiv träning hos friska äldre personer

Gunst, Annika, PsD, docent

 • Sexualitet och intima relationer
 • Sexuell lustproblematik
 • Evolutionspsykologi

Jern, Patrick, PsD, Professor

 • Sexualmedicin
 • Sexuella dysfunktioner

Juusola, Aino, PsM, doktorand
Legal Psychology Research Group

 • Kulturell variation i definitionen av sexuella övergrepp

Jylkkä, Jussi, FD

 • Medvetande
 • Psykedeler
 • Tvåspråkighet

Karrasch, Mira, FD, äldre universitetslektor, specialist i neuropsykologi

 • Neuropsykologisk diagnostik av demenssjukdomar
 • Neurala och kognitiva förändringar i demenssjukdomar

Korkman, Julia, FD
Legal Psychology Research Group

 • Utredningsintervjuer och beslutsfattande vid misstanke om barnmisshandel
 • Kulturell variation i definitionen av sexuella övergrepp

Krabbe, Andreas, FM, doktorand

 • Medvetande
 • Psykedeler
 • Psykologisk flexibilitet
 • Neurovetenskap

Kresanov, Paula, PsM, doktorand

 • Evolutionspsykologi

Källström, Marianne, PsM, doktorand

 • Sexuella minoriteter och könsminoriteter
 • Psykisk hälsa

Lagerström, Martin, PsM, doktorand

 • Parrelationsdynamik

Laine, Matti, FD, professor
BrainTrain Research Group

 • Minnesstrategier och minnesträning
 • Språket och hjärnan

Laurén-Knuutila, Tiina-Reetta

Nickull, Sabina, PsM, doktorand

 • Parförhållanden och sexualitet
 • Sexuell lustproblematik

Ritakallio, Liisa, doktorand

 • Arbetsminnesträning

Salmela, Rosa, FM, doktorand

 • Tvåspråkighet

Selim, Hedayat, doktorand
Legal Psychology Research Group

 • Asylintervjuer

Sjöblom, Jeremia, PsM, doktorand

 • Ensamhet och psykosomatik

Skrifvars, Jenny, PsM, doktorand
Legal Psychology Research Group

 • Asylintervjuer

Strömbeck, Johan, doktorand

 • Skolfrånvaro
 • Metoder för att bedöma ungas psykiska hälsa

Walldén, Catharina, PsM, doktorand
Interpersonal Relations Research Group

 • Evolutionspykologi
 • Anti-immigrationstendenser

Uppdaterad 9.2.2023