Skriv här det du söker efter!

Psykologi – forskning

Psykologi – forskning

Albrecht, Anna, PsK
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– connections between incest aversion and propensity to engage in incestuous acts

Antfolk, Jan, FM, PsD, biträdande professor
– Evolutionspsykologi
– Intra- och extrafamiljärt sexuellt utnyttjande av barn
– Pedofili

Boman, Petra-Ann, PsM
doktorand
E-post: petra.boman@abo.fi
– Barnneuropsykologi
– Utveckling och inlärning hos barn och unga

Finnilä, Katarina, PsD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– decision-making in child sexual abuse cases
– evidence-based thinking in clinical psychology

Grönholm-Nyman, Petra, FD
postdoktoral forskare
– Neuropsykologi
– Kognitiv träning hos friska äldre personer

Jern, Patrick, PsD, Professor
– Sexualmedicin
– Sexuella dysfunktioner
Forskargrupper:
Turku Brain and Mind Center

Johansson, Ada, FD
forskare
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
– Genetiska omgivningseffekter på aggressivt beteende

Juusola, Aino, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
-cross- and intracultural variation in what is considered sexual abuse

Jylkkä, Jussi, FD
– tvåspråkighetsforskning

Karlsson, Linda, PsM
Doktorand
– rättspsykologi
– familjevåld och -dråp
– vaccinationsskepticism

Kaskikallio, Alar
Doktorand
Forskningsintressen:
– neurodegenerativa sjukdomar
– vaskulära hjärnförändringars betydelse för kognitiv funktion

Koivisto, Annika, PsM
-barnneuropsykologi
-neuropsykiatri
-prematurforskare

Korkman, Julia, FD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– improving investigative interviews and decision-making in suspected child abuse cases
– cross- and intracultural variations in defining sexual abuse

Laaksonen, Toni, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
-predicting re-offending and other criminal justice system outcomes

Lehtonen, Minna, FD
Akademiforskare för Finlands Akademi 2015-2020
– tvåspråkighet
– språkets psykologi
– kognitiv neurovetenskap

Lukasik, Karolina, MA
Doktorand, BrainTrain

Lundin, Christel, PsM
Doktorand
– Arbetsminnesträning hos barn

Nyman, Thomas, FD
Legitimerad psykolog
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Forskningsintressen:
– Rättspsykologi: Ögonvittnesmål
– Subjektiv tidsuppfattning/temporal anpassning/perception av kausalitet
– Online psykologisk behandling
– Användningen av virtuell verklighetsteknologi inom psykologisk forskning och behandling

Pakkanen, Tom, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– crime linking

Pezzoli, Patrizia
Doktorand

Saarela, Carina, PsM, PM
doktorand
– Åldrandets neuropsykologi
– Hjärnans elektriska aktivitet och minnesprocesser
– Emotionell minnesprocessering

Salmitaival, Juha, PsD
Projektforskare, Braintrain

Salo, Benny, PsM
doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
– prediktion av återfallsbrottslighet
– brottslänkning

Seeskari, Daniela, PsM, bildkonstterapeut

Soveri, Anna, PsD, FM
postdoktoral forskare, Braintrain
– Kognitiv neurovetenskap
– Tvåspråkighet

Tadei, Alessandro, MA Criminal and Investigate Psych
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– assessing child sexual abuse suspicions and identifying the offender using Bayesian statistics
– improving the ability of lawyers and judges to assess expert testimony

Waris, Otto, PsD
Forskare
– Exekutiva funktioner, arbetsminnesträning

von Weissenberg, Joachim, PsM
Doktorand
– psykodynamisk psykoterapi och psykonalys
– behavioral finance

Ventus, Daniel
Doktorand
Sexuality Research Group
Forskningsintressen:
– sexualitetsforskning
– behandling av sexuella problem

Uppdaterad 16.9.2020