Skriv här det du söker efter!

Psykologi – forskning

Psykologi – forskning

Alanko, Katarina, PsD, docent

 • Skolfrånvaro och avhopp
 • Skolengagemang
 • Psykisk hälsa hos barn och unga
 • hbtiq

Antfolk, Jan, FM, PsD, biträdande professor

 • Evolutionspsykologi
 • Rättspsykologi
 • Sexuellt utnyttjande av barn
 • Pedofili

Finnilä, Katarina, PsD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University

 • decision-making in child sexual abuse cases
 • evidence-based thinking in clinical psychology

Grönholm-Nyman, Petra, FD
postdoktoral forskare

 • Neuropsykologi
 • Kognitiv träning hos friska äldre personer

Gunst, Annika, PsD, projektforskare

 • Sexualitet och intima relationer
 • Sexuell lustproblematik
 • Evolutionspsykologi

Jern, PatrickPsD, Professor

Juusola, Aino, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University

 • cross- and intracultural variation in what is considered sexual abuse

Jylkkä, Jussi, FD

 • tvåspråkighetsforskning

Karlsson, Linda, PsM
Doktorand

 • rättspsykologi
 • familjevåld och -dråp
 • vaccinationsskepticism

Karrasch, Mira, FD, Specialist i neuropsykologi
Akademilektor

 • Neuropsykologisk diagnostik av demenssjukdomar
 • Neurala och kognitiva förändringar i demenssjukdomar

Kaskikallio, Alar
Doktorand

 • neurodegenerativa sjukdomar
 • vaskulära hjärnförändringars betydelse för kognitiv funktion

Korkman, Julia, FD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University

 • improving investigative interviews and decision-making in suspected child abuse cases
 • cross- and intracultural variations in defining sexual abuse

Källström, Marianne, PsM
Doktorand

 • Sexualitetsforskning
 • Mental hälsa

Miettinen, Keni
Doktorand

 • executive functions

Nickull, Sabina, PsM
Doktorand

 • Parförhållanden och sexualitet
 • Upplevelse av medföddhet

Ritakallio, Liisa, doktorand

Salmela, Rosa, FM
Doktorand

 • tvåspråkighet

Selim, Hedayat, doktorand

Skrifvars, Jenny, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University

 • asylum interviews

Strömbeck, Johan
Doktorand

Walldén, Catharina, PsM
Doktorand
Interpersonal Relations Research Group at Åbo Akademi University

 • Evolutionspykologi
 • Partnertillgång
 • Anti-immigrationstendenser

Ventus, Daniel, FD

Uppdaterad 20.10.2021