Skriv här det du söker efter!

Patrik Jern

Patrik Jern

Patrik Jern

Professor 

i tillämpad psykologi

Psykologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

patrick.jern@abo.fi

Tfn +358 469219187

Forskningsprofil