Skriv här det du söker efter!

Catharina Walldén

Catharina Walldén

Catharina Walldén

Forskningsassistent 

i psykologi

Psykologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

catharina.wallden@abo.fi

Forskningsprofil