Skriv här det du söker efter!

Katarina Alanko

Katarina Alanko

Katarina Alanko

Projektforskare 

i psykologi

Psykologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

katarina.alanko@abo.fi

Tfn +358 505116195

Forskningsprofil