Skriv här det du söker efter!

Stefania Fält

Stefania Fält

Stefania Fält

Universitetslärare 

i psykologi

Psykologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

stefania.falt@abo.fi

Tfn +358 504733460

Forskningsprofil