Skriv här det du söker efter!

Julia Korkman

Julia Korkman

Julia Korkman

Projektforskare, 

psykologi

julia.korkman@abo.fi

Research database Artur