Skriv här det du söker efter!

Julia Korkman

Julia Korkman

Julia Korkman

Projektforskare,  psykologi

julia.korkman@abo.fi

Forskningsprofil