Skriv här det du söker efter!

Sandra Kuusisaari-Forsblom

Sandra Kuusisaari-Forsblom

Sandra Kuusisaari-Forsblom

Universitetslärare 

i idrottens didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sandra.kuusisaari@abo.fi

Forskningsprofil