Skriv här det du söker efter!

Mindy Svenlin

Mindy Svenlin

Mindy Svenlin

Doktorand 

i pedagogik

Doktorandnätverk vid FPV 2020-2023

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mindy.svenlin@abo.fi

Forskningsprofil