Skriv här det du söker efter!

Jenny Haagensen

Jenny Haagensen

Jenny Haagensen

Projektassistent 

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jenny.haagensen@abo.fi

Tfn +358 504671160

Forskningsprofil