Skriv här det du söker efter!

Christina Nygren-Landgärds

Christina Nygren-Landgärds

Christina Nygren-Landgärds

Professor,  slöjdpedagogik

christina.nygren-landgards@abo.fi

Tfn +358 504089092

Forskningsprofil