Skriv här det du söker efter!

Christina Nygren-Landgärds

Christina Nygren-Landgärds

Christina Nygren-Landgärds

Professor 

slöjdpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

christina.nygren-landgards@abo.fi

Tfn +358 504089092

Forskningsprofil