Jubileumsårets program

18.1.2018:
Öppningsfesten Lights on ÅAU.

Jubileumsårets festligheter inleds med en stor utomhusfest i Åbo, torsdag 18.1.2018, kl. 16.30. Allmänheten välkomnas till Domkyrkotorget utanför Åbo Akademis huvudbyggnad för att delta i ljusfesten ”Lights on ÅAU”. Det blir en show med ljud, ljus, s.k. projection mapping, 3D-effekter och med en cirkusperformans som krydda. Showen produceras av Artturi Elovirta Innovations. Festen fortsätter på Kåren där det bjuds på musik från tre olika scener. Huvudartisten är humorgruppen KAJ. Medarrangör är Kårcaféerna.

13.2.2018:
Utgivning av jubileumshistoriken.

Vernissage för ”Budskap från det förflutna, Åbo Akademis biblioteks jubileumsutställning av samlingar och arkiv.

17.3.2018:
Uruppförande av Åbo Akademis jubileumskantat i Trefaldighetskyrkan, Vasa.

I Vasa inleds firandet 17.3.2018 med en konsert i Trefaldighetskyrkan där Åbo Akademis nya jubileumskantat uruppförs av Åbo Akademis tre studentkörer; Florakören, Brahe Djäknar och Pedavoces. Jubileumskantaten har komponerats av Ulf Långbacka. Åbo Akademis första kantat ”Jordens sång” beställdes till invigningen 1919. Musiken komponerades av Jean Sibelius, som själv dirigerade kör och orkester. Nu dirigerar Ulf Långbacka. Också Jordens sång framförs på konserten, då deltar också Akademiska Orkestern.

21.4.2018:
Enter ÅAU, öppet hus på campus i Åbo och på eftermiddagen ordnas också en alumnträff.

25.5.2018:
Doktorspromotion.

Åbo Akademi ordnar doktorspromotion fredagen den 25 maj 2018. Promotionen är det högtidligaste av akademiska evenemang. Personer som disputerat för doktorsgraden vid akademin promoveras. Fakulteterna promoverar därtill personer till hedersdoktorer p.g.a. gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoveras till jubeldoktorer.

Sommaren 2018:
Gratis campusguidningar erbjuds på svenska, finska och engelska i Åbo.

17.7.2018:
Åbo Akademi deltar i SuomiAreena i Björneborg med paneldiskussionen ”Vaalidemokratiaa ja enemmistöpäätöksiä – Mitkä ovat demokratian tulevaisuuden näkymät Suomessa?”. Från Åbo Akademi deltar professorerna Kimmo Grönlund och Elina Pirjatanniemi. Diskussionen leds av Eeva Lehtimäki.

25.10.2018:
Framtidsseminarium i Åbo: Imagine! Science, knowledge and wisdom in the University of the Future. Stora namn diskuterar universitetes roll i framtiden. Åbo stad lyser upp Biblioteksbron i Åbo i Åbo Akademis färger rött och gult.

14.12.2018:
Jubileumsfesten ”Mot framtiden” i Vasa.

***

1.2.2018–6.1.2019:
Utställningen ”En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter” i Sibeliusmuseum.

 

 

Uppdaterad 24.9.2018