Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sibeliusmuseum firar 50 år i år

”Sibbe 50” står för Sibeliusmuseums jubileumsår 2018. I februari 1968 invigdes den nya museibyggnaden och senare samma år startade onsdagsseriens konserter. Femtioåringarna firas främst med utställningar och med allt bredare utbud på konserter.

Den traditionella onsdagsserien startar 7.2. och fortsätter till 2.5., på programmet finns t.ex. Kammarmusikafton med musiker från ÅFO, Barockafton med italienska musikern Giorgio Dellalore och skivrelease med Trio La Rue, som ger ut opublicerade pianotrion av Jean Sibelius.

Under 2018 fortsätter lördagskonserterna under rubriken Jazz i eftermiddagen. Utöver egna konsertserier samarbetar Sibeliusmuseum under våren med Åbo konservatoriums tisdagskonserter.

Utställningen ”Sibbe 50” presenterar Sibeliusmuseums nuvarande museibyggnad huvudsakligen genom fotografier och ritningar. Den visar hur Biskopsgatans miljö har förändrats med nybyggnaden från 1968 och hur arkitekten Woldemar Baeckmans planering och interiören av Carin Bryggman tillsammans bildar den arkitektoniska helhet museet är verksam i idag.

Museibesökaren har möjligheten att se atriumgården, bekanta sig med musik från 1960-talet och rösta ifall betonghuset är vackert eller fult. Utställningen bär jubileumsårets namn Sibbe 50 och det är möjligt att boka en specialguidning till den.

Utställning ”En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter” presenterar den musik som använts i samband med olika högtidligheter vid finländska universitet. Speciellt betonas de verk som beställts till Åbo Akademi under universitetets 100 år. De olika högtidligheterna vid universiteten är t.ex. invigningsceremonier och doktorspromotioner.

I utställningen presenteras förutom kantaten Jordens Sång op. 93 av Jean Sibelius, även verk av bl.a. Bengt Carlson, Gottfrid Gräsbeck och Ulf Långbacka.

Utställningarna är öppna 1.2.2018–6.1.2019.


För mera information:
Sibbe 50
Museipedagog Unna Toropainen, untoropa@abo.fi, 050-409 6436

En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter
Intendent Inger Jakobsson-Wärn, ijakobss@abo.fi, 050-409 6422