Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi beviljades Helsingfors universitets medalj i silver

Åbo Akademi belönas för sitt betydelsefulla samarbete med Helsingfors

Två festklädda rektorer
Helsinfors universitets rektor Jukka Kola överräcker Helsingfors universitets medalj i silver till Åbo Akademis rektor Mikko Hupa. Foto: Niklas Sandler

universitetet. Universitetets rektor överräckte medaljen i Åbo 13.2.2018 i samband med Åbo Akademis 100-årsjubileumsfestligheter.

– Helsingfors universitet framför sina varmaste lyckönskningar till Åbo Akademi. Det är med stor glädje som vi deltar i Åbo Akademis jubileumsfestligheter. Åbo är den äldsta universitetsstaden i Finland, även Helsingfors universitet har sina rötter i Åbo. Det är viktigt att det finns en arvtagare till Kungliga Akademien också här i Åbo, sade rektor Jukka Kola vid överräckningen av medaljen.

Åbo Akademi och Helsingfors universitet samarbetar i många olika forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas det EU-finansierade projektet Stig in! som samlar och sprider finländsk och internationell kunskap om flyktingars integration och inkludering som kommunerna kan ha nytta av i sitt integrationsarbete.

Helsingfors universitetet silvermedalj beviljas till personer och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för universitetet. Medaljen är formgiven av Kalervo Kallio år 1957.