Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi firar jubileum hela året

Lights on ÅAU firades den 18 januari 2018.

BILDER: Johanna Bruun

År 2018 firas Åbo Akademis 100-årsjubileum med festligheter både i Åbo och i Vasa. Målet är att under jubileumsåret på olika sätt inkludera allmänheten, alumner och samarbetspartners i firandet, liksom förstås också personalen och de studerande. Jubileumsåret har temat ”Kunskap igår, idag, imorgon”. Firandet körde igång med festen ”Lights on ÅAU” den 18 januari – en folkfest i Domkyrkoparken med 3D-ljusshow och cirkusperformans. Efterfesten hölls på Kåren.

Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts leder jubileumsårets program.

Varför ska vi fira 100 år?

– Hundra år är en lång tid. Det är faktiskt så att Åbo Akademi var en av de första institutionerna som grundades i det självständiga Finland. För Danmark eller Sverige är hundra år ingenting, men för oss är det mycket. Vi har mött allt möjligt under den här tiden och ändå klarat av att upprätthålla ett fungerande universitet. Trots språkstrider, trots politiska strider och krig, så har vi ändå lyckats finnas kvar. Det är fint och värt att fira.

– Det finns flera orsaker att fira. Åbo Akademi har en specifik målgrupp på knappt 300 000 personer. Det är ingen stor grupp, ändå finns det ett behov som vi fortfarande svarar på och det tycker jag vi ska vara stolta och glada över. Det betyder ju att man är envis och medveten om vad man finns till för. Det är viktigt.
Dessutom hoppas Wolf-Knuts att jubileumsåret ska stärka sammanhållningen inom akademin i Åbo och Vasa där akademin verkar. Därför hoppas hon att många vill delta i firandet.

– Dessutom kan man fira bara för att det är roligt, för att man är glad att vi har ett land där vi har möjlighet att fira utan att det kommer brandbomber farande. Det finns många orsaker att fira. Välkommen med!

Jubileumsårets program

  • 17.3: Uruppförande av Åbo Akademis jubileumskantat i Trefaldighetskyrkan, Vasa. Jubileumskantaten, komponerad av Ulf Långbacka, uruppförs av Åbo Akademis tre studentkörer; Florakören, Brahe Djäknar och Pedavoces. Åbo Akademis första kantat komponerad av Jean Sibelius framförs också på konserten av körerna och Akademiska Orkestern.
  • 21.4: Öppet hus på campus i Åbo.
  • 25.5: Doktorspromotion.
  • Sommaren 2018: Gratis campusguidningar erbjuds på svenska, finska och engelska i Åbo.
  • 17.7: Åbo Akademi deltar i Finlandsarenan (Suomiareena) i Björneborg med paneldiskussionen ”Vaalidemokratiaa ja enemmistöpäätöksiä – Mitkä ovat demokratian tulevaisuuden näkymät Suomessa?”. Från Åbo Akademi deltar professorerna Kimmo Grönlund och Elina Pirjatanniemi. Diskussionen leds av Eeva Lehtimäki.
  • 25.10: Framtidsseminarium i Åbo: ”Imagine! Science, knowledge and wisdom in the University of the Future”. Stora namn från industri-, ekonomi- och vetenskapssektorn diskuterar framtiden. Åbo stad lyser upp Biblioteksbron i Åbo i Åbo Akademis färger rött och gult.
  • 14.12: Jubileumsfesten ”Mot framtiden” i Vasa.
  • 13.2–21.12.2018: ”Budskap från det förflutna”, Åbo Akademis biblioteks jubileumsutställning av samlingar och arkiv.
  • 1.2.2018–6.1.2019: Utställningen ”En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter” i Sibeliusmuseum.

Också fakulteterna, ämnena och olika grupper ordnar ett antal både mindre och större evenemang under året, till exempel konferenser, seminarier och andra tillställningar. Programmet finns på www.abo.fi/100.