Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

En sal i feststämning.PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
17.12.2018

Åbo Akademi firade ett lyckat jubileumsår

Åbo Akademi har firat 100-årsjubileum under 2018 med temat ”kunskap igår, idag, imorgon”. Jubileumsåret avslutades officiellt med festen Mot framtiden i Vasa fredagen den 14 december, där stafettpinnen överräcktes till Åbo Akademis Studentkår som firar 100-årsjubileum 2019.

Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts har ansvarat för jubileumsårets program.

– Vi har uppnått vårt mål att inkludera allmänheten, alumner och samarbetspartners i firandet, liksom förstås också personalen och de studerande. 100-årsjubileet har varit allas fest. Det har varit en lyckad fest, som har varit både rolig och värdig en hundraåring, säger Wolf-Knuts.

Jubileet har firats såväl i Åbo som i Vasa, och också med en alumnträff i Helsingfors och med deltagande i SuomiAreena i Björneborg.

– Vi har haft många olika slags evenemang, både mera interna för personal och studerande eller inbjudna gäster men också evenemang öppna för allmänheten. Evenemangen som var öppna för allmänheten lockade mycket folk, det visar att det finns ett intresse för Åbo Akademi. Det gläder mig att så många har velat delta. Till exempel fick vi i somras sätta in extra finskspråkiga campusguidningar då intresset var så stort, säger Wolf-Knuts.

Bland populära evenemang kan nämnas utomhusfesten Lights on ÅAU i januari, öppet hus på Åbocampus i april och på Vasacampus i december, samt de guidade rundvandringarna på campus i Åbo under sommaren som hölls på svenska, finska och engelska och det engelskspråkiga seminariet Imagine! om bildningens framtid, där bland andra president Tarja Halonen deltog.

– Överlag har vi synts mycket på stan i Åbo, mycket tack vare Åbo stad. Staden erbjöd oss fin synlighet som födelsedagsgåva, bland annat på reklampelare och genom att lysa upp Biblioteksbron i Åbo Akademis färger samma dag som seminariet Imagine! hölls.

Åbo stads egentliga födelsedagsgåva till Åbo Akademi var en donation på en miljon för en professur i havs- och vattenforskning.

– Det är fint att Åbo stad visar oss en sådan uppskattning. Vi säger ett stort tack!

Utöver centralt arrangerade större evenemang har fakulteterna och olika grupperingar arrangerat olika slags program.

– Åbo Akademi tackar alla som gjort detta händelserika år minnesrikt, som bidragit till programmet och som på andra sätt deltagit i festligheterna, säger Wolf-Knuts.

Som en del av Åbo Akademis 100-årsfirande komponerade Ulf Långbacka jubileumskantaten Undrans mosaik som uruppfördes i en fullsatt Trefaldighetskyrka i Vasa i mars. En historik i två volymer gavs också ut i början av året: Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och  universitet, 1918–2018 samt Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018.

Jubileumsåret till ära hade Åbo Akademi också ett eget öl, Chancellor’s Centennial Pils. Receptet togs fram av Åbo Akademis professor i biokemi Mark S. Johnson och hans adepter. Ölet har fått fina recensioner och dessutom haft god åtgång.

 

Bilder från jubileumsåret: http://web.abo.fi/pressmaterial/jubileumsaret

Mera om de olika evenemangen under året: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/abo-akademi-100

Åbo Akademis historia kan du bekanta dig med på: https://www.abo.fi/abo-akademis-historia

 

För mera information:

Åbo Akademis kansler
Ulrika Wolf-Knuts

Telefon: 046 921 6296
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/kansler_UWK.jpg


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör