Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Robotar och AI då ÅA öppnar dörrarna i Vasa

Åbo Akademi välkomnar allmänheten till seminarium och öppet hus i Academill, Strandgatan 2, Vasa, måndagen den 3 december 2018. Under dagen ordnas program som gör det möjligt för besökare i alla åldrar att bekanta sig med såväl utrymmena i Academill, som robotar, artificiell intelligens och digitalisering inom forskningen.

Dagen ordnas som en del av Åbo Akademis 100-årsjubileum, som firas hela år 2018.

– Alla som är intresserade av vetenskap, utbildning och lokal historia är välkomna. Vi vill sänka tröskeln för besökare att komma och bekanta sig med Åbo Akademis utrymmen och visa att forskning inte utförs av världsfrånvända professorer inklämda mellan dammiga böcker, utan av helt vanligt folk som gör spännande saker, säger Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa.

I samband med öppet hus ordnas frågestunden Fundra. Den här gången är Fundra ett vetenskapstorg, där besökarna direkt får testa på och ställa frågor om till exempel VR-glasögonens virtuella värld, 3D-skrivare och roboten Pepper.

Klockan 16.00 inleds en guidning i Ångkvarnens historia i form av föreläsning och rundvandring i Havtornenoch Academill. Personalen vid de olika avdelningarna svarar gärna på frågor och berättar om de ämnen somde forskar och undervisar i idag.

Dagen har också en mera vetenskaplig del som inleds redan kl. 9.00 i form av seminariet ”Digitalisering, artificiell intelligens och robotik i samhällets tjänst”. Seminariet ordnas av Vasa högskolekonsortium, som består av de sex högskolorna Vasa universitet, Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa och Åbo Akademis verksamhet i Vasa.

Seminariet utgör en plattform för samarbete inom forskning för Vasaregionens högskolor och universitet gällande digitalisering, artificiell intelligens och robotik.

Seminariet är gratis, men kräver förhandsanmälan via https://survey.abo.fi/lomakkeet/10515/lomake.html senast 30.11. För de övriga delarna av programmet krävs ingen anmälan.

Programmet i sin helhet finns på: https://www.abo.fi/evenemang/fundra/

Mediernas representanter är välkomna att delta. Till exempel under kaffepausen kl. 10.15–10.45 erbjuds ett lämpligt tillfälle att intervjua arrangörer och föreläsare.

 

Intervjuer:

Lisbeth Fagerström
Rektor för Åbo Akademi i Vasa
E-post: lisbeth.fagerstrom@abo.fi
Tfn: +358 50 320 4612

Mera information om seminariet:

Josefine Dahlgren
E-post: josefine.dahlgren@abo.fi
Tfn: +358 50 913 3341

Mera information om dagen i övrigt:

Anne-Lie Haglund
E-post: anne-lie.haglund@abo.fi
Tfn: +358 46 921 6297