Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Pressmeddelande
1.3.2018
Åbo Akademi

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne donerar en professur till hundraåriga Åbo Akademi

Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne uppmärksammar sitt jubileumsår med stora donationer.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne donerar en professur i småbarnspedagogik till Åbo Akademi i Vasa. Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn.

Liksom Åbo Akademi firar även Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne hundra år i år.

– För att fira vårt jubileum vill vi använda medel till sådant som blir bestående på ett eller annat sätt. Vi vill speciellt stöda barnträdgårdslärarutbildningen, eftersom vi ser att det är ytterst viktigt att små barn har en god start i livet, säger   stiftelsens VD Gun Sandberg-Wallin.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa glädjer sig över donationen.

– Åbo Akademi tackar så mycket för den fina jubileumsgåvan. Donationen kommer att märkbart stärka utbildningen och forskningen inom småbarnspedagogiken. Det här är ett växande utbildningsområde med utökat antal studieplatser. Småbarnpedagogiken befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede just nu, inte minst i och med de nya läroplanerna. Donationen kommer i precis rätt tid, säger Hupa.

Småbarnspedagogiken flyttar nästa sommar från Jakobstad till Vasa och verksamheten placeras därmed fysiskt i samma utrymmen som den övriga pedagogiken inom akademins fakultet för pedagogik och välfärdsstudier. Professuren initieras som en tenure track-position.

Tilläggsinformation:

  • Rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi, telefon: 0400 630 801
  • VD Gun Sandberg-Wallin, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, telefon: 0500 481025