Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station

Husö biologiska station

Välkommen till Husö biologiska station

 

Husö biologiska station är Åbo Akademis forskningsstation belägen på Bergö i Finströms kommun på Åland. Stationen lyder under ämnet Miljö- och marinbiologi inom Biovetenskaper och bedriver främst akvatisk forskning och undervisning, men även en del terrester fältforskning utförs.

Stationen har moderna utrymmen och utrustning för experimentell vattenekologi, laboratorieanalyser av vanliga vattenkemiska parametrar och biologiska prov, samt en mångsidig utrustning för fältundersökningar i kustnära hav och sjöar. På stationen finns även en kursföreläsningssal för maximalt ca 25 personer.

Årligen ordnas 3-4 fältkurser för biologistuderande. Varje år gör 3-5 studenter sina pro gradu-avhandlingar på stationen och ungefär lika många doktorander forskar med sikte på doktorsavhandling. Varje sommar anställs dessutom praktikanter som genom sitt jobb på stationen får insikt i biologens vardag.

I och med samarbetsavtalet med Ålands landskapsregering utförs det på Husö regional miljöövervakning och forskning med tyngdpunkt på vattenmiljöer (sjöar och havsområden) på och kring Åland. Stationen har en heltidsanställd stationsföreståndare och en amanuens. Under fältsäsongen (april-oktober) arbetar ca 15-20 forskare och studenter på Husö.

Verksamheten på Husö finansieras bl.a. av:

Åbo Akademi
Ålands landskapsregering
Finlands Akademi
Europeiska unionen
Olika fonder och stiftelser
Nordiska projektmedel

Husö biologiska station är en del av Nätverket för Finlands fältstationer.

Husö är en del av Finland Akademis Infrastruktursatsning (FIRI) genom FINMARI sedan 2014, vilket möjliggör satsningar på modern forskningsinfrastruktur.

HAVET är ett av Åbo Akademis profileringsområden inom forskning sedan 2017.

 

 

Personal

Martin Snickars

Stationsföreståndare FD Martin Snickars
tel: sommartid +358 (0)18 373 121
tel: vintertid +358 (0)50 432 0220
e-post: martin.snickars@abo.fi

 

Tony Cederberg.

Amanuens FM Tony Cederberg
tel: sommartid +358 (0)18 373 125
tel: vintertid +358 (0)457 342 1431
e-post: tonycede@abo.fi

 

 

Gult hus.

Kontakta oss

Husö biologiska station
Bergövägen 713
AX-22220 Emkarby
ÅLAND
tel: +358 (0)18 37 310
e-post: huso@abo.fi

Karta 

Uppdaterad 12.9.2023