Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station

Husö biologiska station

Husö biological station - buildings with a field of wood anemones and leafless trees in the foreground

Välkommen till Husö biologiska station

 

Husö biologiska station är Åbo Akademis fältstation och ligger på Bergö i Finströms kommun på Åland. Stationen lyder under ämnesområdet Biologi (Miljö-och marinbiologi) inom Biovetenskaper och fungerar i huvudsak som bas för akvatiska studier men även botaniska, mykologiska och entomologiska studier utförs. Stationen har utrymmen och utrustning för experimentell vattenekologi, laboratorieanalyser av enkla vattenkemiska parametrar och biologiska prov samt för fältundersökningar i kustnära havsområden och sjöar. På stationen finns även en kurssalen/föreläsningssal som rymmer maximalt ca 25 personer.

AKTUELLT Lediga jobb på Husö

Husö biologiska station är en del av  Nätverket för Finlands fältstationer 

Husö biologiska station tillhör även det nationella marina infrastrukturnätverket  FINMARI

Kontaktuppgifter

Husö biologiska station

Bergövägen 713
AX-22220 Emkarby
ÅLANDTel: +358-(0)18-37 310
Fax: +358-(0)18-37 244
e-post: huso(at)abo.fi

Husö logo (grön)
Anmälningsblanketten kan laddas ned här: Anmälningsblankett [pdf] Anmälningsblankett [docx] Behöver du Husös logo till presentationer
eller skrifter? Den
finns att ladda ned här:
Husö logo [JPG] 271k

 

Road to Husö Biological Station

Vägbeskrivning till stationen

Husö biologiska station ligger mitt på fasta Åland i Finströms kommun. Till Åland kommer du med färja från Åbo, Helsingfors eller Stockholm, eller via fastländska skärgården med Skärgårdsfärjorna (se alandstrafiken.ax). Det vanligaste är att du anländer till Mariehamn, men kontrollera detta, andra hamnar är Långnäs i Lumparland, Hummelvik i Vårdö samt hamnen i Eckerö. Det är även möjligt att ta flyget till Åland, flygplatsen ligger en bit utanför Mariehamn.

Tyvärr finns det inga bussförbindelser ända ut till stationen.

 

Här kan du ladda ner körbeskrivningen och kartan (pdf).

Flygbild över Husö biologiska station med skog och hav omkring

Uppdaterad 16.3.2021