Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station – Utrymmen

Husö biologiska station – Utrymmen

Sigrid Maria Granfelt köpte Husö gård 1910 och lät bygga det som vi idag kallar Gula huset. År 1940 donerade Sigrid sitt hemman med hus, mark och vattenområden till Stiftelsen för Åbo Akademi och sedan 1959 har Husö fungerat som miljö- och marinbiologins fältstation.

Idag består Husö av ett flertal byggnader som inrymmer bl.a. laboratorier, akvarieutrymmen, logi för studenter och forskare, kurssal och kontorsutrymmen. År 2005 fick Husö flera nya lokaler då nya villan, strandbastun och strandboden byggdes. Det senaste tillskottet är klimakontainern från 2017. Det som kommer vara nytt för 2020-talet är satsningar på molekylära analysmetoder. Dessa satsningar har inneburit att ett nytt grundläggande men modernt molekylärlabb har byggts upp och skall tas i bruk under 2021.

Flygbild över Husö biologiska station.

 

Inkvartering

Gula huset
Gula huset är byggt 1912 av konstnärinnan Sigrid Granfelt. Idag används huset sommartid som bostadsrum för bl.a. kursdeltagare, projektarbetare och praktikanter. I nedre våningen finns allmänt kök, matsal och TV-rum. Sammanlagt 12 personer kan inkvarteras i Gula Husets fem sovrum. Gula Huset renoverades 2014.
Nya villan
Byggdes under 2006 och togs i bruk våren 2007. Nya villan inhyser logement i form av 8 st. dubbelrum och två forskarbostäder med egen ingång. Nya villan inhyser även matsal och storkök, samt två vardagsrum och därtill ett allmänt kök för de som bor i övre våningen. Egen toalett med dusch finns i samtliga bostadsrum, därtill även kylskåp och kokplatta.
Nya Villan vid Husö biologiska station

Forskningsutrymmen

Laboratoriet
Laboratoriet byggdes 1991 och rymmer fyra olika laboratorier (molekylär- närsalts-, vattenanalys- och bottenfauna-/fisklabb), förråd, filterrum, kyl/frysrum och en kurssal som rymmer ca 25 pers. Här finns även stationens kansli och kontorsutrymmen.
Laboratoriet på Husö biologiska station.
Akvariehallen och utebassängerna
Den gamla ladugården används idag som akvariehall där experimentell forskning och kursverksamhet kan bedrivas. I akvariehallen finns även ett klimarum med utrustning för reglering av temperatur och ljus. Utanför ladugården finns en terrass med utebassänger under tak för storskaligare experiment.
Akvariehallen på Husö biologiska station.
Klimakontainern
Bredvid ladugården står sedan år 2017 en klimakontainer med 36 st. mindre akvarier. Här är det möjligt att justera både ljus och temperatur enligt behov.
Insidan av Klimakontainern med akvarier på hyllor
Strandboden
Byggd under 2005–2006 och inhyser förvaring av provtagnings- och dykutrustning. Även båtförråd och våtlabb/fisklabb finns i strandboden.
Strandboden vid Husö biologiska station

 

Uppdaterad 24.4.2021