Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station – byggnader

Husö biologiska station – byggnader

Gula huset
Gula huset är byggt 1912 av konstnärinnan Sigrid Granfelt (läs mera om fröken Granfelt under rubriken Historia). Idag används huset sommartid som bostadsrum för bl.a. studenter och praktikanter. I nedre våningen finns kök, matsal och TV-rum. Gula huset rymmer 12 personer. Gula Huset renoverades 2014.
Gula Huset vid Husö biologiska station
Laboratoriebyggnaden
Laboratoriet byggdes 1991 och rymmer tre labb (närsaltslabb, vattenlabb och bottenfauna/fisklabb), förråd, filterrum, kyl/frysrum och en kurssal som rymmer ca 25 pers. Dessutom kontorsutrymmen, tvättstuga och kafferum.
Husö biologiska stations laboratoriebyggnad
Logiet
Logiet byggdes 1978 och användes till en början som laboratorium. Idag används Logiet som bostad åt forskare, universitetspersonal, gästforskare mm. Logiet har 4 rum, totalt 6 sängar. I Logiet finns eget kök. I gaveln mot stranden finns bastu och duschrum.
Logiet vid Husö biologiska station
Arrendatorsvillan
Arrendatorsvillan hör till en av de äldsta byggnaderna på Husö. Arredantorsvillan används idag som personalbostad av stationsföreståndaren.
Arrendatorsvillan vid Husö biologiska station
Nya villan
Byggdes under 2006 och togs i bruk våren 2007. Nya villan inhyser logement i form av 8 st två personers rum samt två forskarbostäder. Nya villan har även matsal och storkök, samt två vardagsrum och ett allmänt kök för dem som bor i övre våningen. Egen toalett med dusch i alla rum, samt kylskåp och spis.
Nya Villan vid Husö biologiska station
Akvariehallen och utebassängerna
Den gamla ladugården används som akvarieutrymmen där experimentell forskning bedrivs. Akvariehallen har även ett klimarum med reglerbar temperatur. Utanför akvariehallen finns en terass med utebassänger under tak för storskaligare experiment
Ladugården och akvariehallen vid Husö biologiska stationTerass med uteakvarier vid Husö biologiska station
Gamla bastun
Nere vid stranden finns Sigrids gamla bastu som idag används som förråd för främst fiske- och fältutrustning.
Gamla bastun vid Husö biologiska station
Strandbod
Byggd 2005-2006 för provtagnings- och dykutrustning. Båtförråd och våtlabb finns även i strandboden.
Strandboden vid Husö biologiska station
Strandbastu
Tagen i bruk 2006. Den gamla strandbastun som fungerade som förråd för dykutrustning är nu riven och en ny bastu står på dess ställe! Både ved och elspis finns, 3 duschar och omklädningsrum/brasrum med vedkamin.
Strandbastun vid Husö biologiska station
Klimakontainern

Brevid ladugården står sedan år 2017 en klimakontainer med 36 st. mindre akvarier. Här är det möjligt att justera både ljus och temperatur.

Vit klimatkontainer bredvid den röda ladugården

Insidan av Klimakontainern med akvarier på hyllor

Uppdaterad 22.2.2019