Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station – historia

Husö biologiska station – historia

Sigrid Maria Granfelt köpte Husö gård 1910. Då fanns ännu inte det vi kallar Gula huset. Sigrid ritade och lät bygga huset genast, det stod klart 1912. 1940 donerade Sigrid sitt hemman med hus, mark och vattenområden till Stiftelsen för Åbo Akademi. Husö biologiska station, Gula huset, äldre svartvit foto
Porträtt av Sigrid Granfelt Sigrids önskan var att Husö skulle bevaras så som ett naturskyddat annex. Vilket man idag kan säga att det är eftersom Husös mark och vatten hör till Natura-2000. Hon önskade också att stället skulle vara till stöd för den botaniska lärostol i botanik som skulle uppföras vid ÅA. Någon sådan blev det inte, men nog en i biologi 1957. Sedan 1959 har Husö fungerat som fältstation till miljö- och marinbiologin tack vare att dåvarande professor Bo-Jungar Wikgren påtalade behovet.
Sigrid Maria Granfelt föddes 1868 i Åbo och avled i Helsingfors 1942 74 år gammal. I ca 29 år bodde hon på Husö. Hon var utbildad konstnärinna, först vid Ritskolan i Helsingfors, senare vistades hon utomlands både i Tyskland, Holland, Italien och Frankrike. Hon målade i främsta hand djurmotiv och porträtt. Sigrid Granfelt sitter på berget
Efter att hon flyttat till Åland avtog hennes måleri, kanske gården tog för mycket tid och ork i anspråk. På gården höll Sigrid på med djurhållning, växtodling, trädgårdsbruk, hon byggde och dekorerade möbler, tom. byggde hon en båt och släde. Hon ägnade mycket tid åt att utveckla hemslöjden på Åland och hon var aktiv i Martharörelsen. Hon intresserade sig även för keramik och drog kurser. Sigrid hade ett natur intresse, vilket syns i inredningsdetaljer i Gula huset och i blomstermotiv på folkdräkter i flera åländska kommuner. Tecknad bild av en hund med växtornament
Husö biologiska station sett från viken

Uppdaterad 5.2.2019