Skriv här det du söker efter!

Cellbiologi - forskning och personal

Cellbiologi - forskning och personal

Tyngdpunkterna i cellbiologisk forskning vid Åbo Akademi är cellstress, överlevnad och celldöd, cellulära beslutsprocesser, reglering av genexpression, cytoskelettets roll i normala och patologiska förlopp, sambandet mellan inflammatoriska processer och vävnadsskador, vävnadsregenering och -degenering. Forskningen är grundforskning med nära kontakt till många av människans sjukdomar så som cancer, muskelsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och diabetes. Inom forskningen i cellbiologi används avancerade metoder för att visualisera celler och vävnader, och biovisualiseringsmöjligheterna vid Åbo Akademi är i världsklass. Cellbiologen är även en del av Åbo Akademis profileringsområde i läkemedelsutveckling och diagnostik, som är ett gemensamt satsningsområde för universiteten i Åbo. Tillsammans med Åbo Universitet har vi även tillgång till avancerad och modern infrastruktur genom Åbo Biovetenskapscenter.

Biovetenskaperna vid Åbo Akademi är verksamma på Kuppis campus tillsammans med de biovetenskapliga och medicinska ämnena vid Åbo Universitet (Turun yliopisto) samt Åbo Universitets centralsjukhus. Forskningen vid Åbo Akademi stöds av starka organisationer som BioCity Turku och Health Campus Turku som förstärker möjligheterna till samarbete och innovation på vårt campus. Vi har även tillgång till avancerad och modern infrastruktur genom Turku Bioscience, Turku BioImaging och EuroBioimaging.

Cell Mech (Center of Excellence in Cellular Mechanostasis) logo

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet CellMech (Center of Excellence in Cellular Mechanostasis) leds av professorn i cellbiologi, Cecilia Sahlgren. CellMech undersöker hur mekanisk belastning som uppstår genom förändringar i blodflödet eller vävnadsstyvhet (så kallad ”vävnadsfibros”) påverkar cellers och vävnaders funktioner med hjälp av ny bioteknologi. Forskningen inom CellMech är speciellt inriktad på att fördjupa kunskapen om hur celler reagerar på mekanisk belastning på en molekylär nivå, och kommer att undersöka hur cellens maskineri regleras av mekanisk stimuli. Våra forskare vill på detta sätt bidra med ingående kunskap till fältet mekanomedicin för att stimulera vävnadsbildning och läkning av sjukdomar som kroniska sår, samt inflammation som obehandlad kan leda till cancer, och hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Forskningsgrupper 

The Cell Fate Lab
Professor Cecilia Sahlgren

The Cell Stress Lab
Professor Lea Sistonen

The Cytoskeletal and survival signaling Lab
Professor John Eriksson

The Epithelial Biology Lab
Biträdande professor Diana Toivola

The Inflammatory Signalling Lab
Akademilektor, docent Annika Meinander

The Molecular Immunology Lab
Lektor Christer Lindqvist

Cell migration lab 
Projektledare Guillaume Jacquemet

Cellular microenvironment lab
Universitetslärare Malin Åkerfelt

 

Personal

Annika Meinander
Ämnesklusteransvarig
Docent, Akademilektor i molekylärgenetik

Cecilia Sahlgren
Professor

Lea Sistonen
Professor

John Eriksson
Professor, Direktör för Turku Bioscience

Diana Toivola
Biträdande professor i biologi med inriktning på biologisk imaging, försöksmodeller och djurfysiologi

Christer Lindqvist
Lektor, allmän biologi

Eva Henriksson
Universitetslärare

Guillaume Jacquemet
Docent, specialforskare

Malin Åkerfelt
Universitetslärare

Eleanor Coffey
Docent, forskningschef

 

Forskningspersonal:

Catharina Alam
Post doc forskare

Daniel Antfolk
Post doc forskare

Navid Delshad
Projektforskare

Gautier Follain
Post doc forskare

Kati Kemppainen
Projektkoordinator

Preethy Paul
Projektforskare

Lauri Polari
Post doc forskare

Senthil Kumar Rajendra
Post doc forskare

Lauri Pollari
Post doc forskare

Senthil Kumar Rajendra
Post doc forskare

Oscar Stassen
Post doc forskare

Giulia Sultana
Projekt forskare

Dado Tokic
Projektkoordinator

Elenaé Vázquez-Ulloa
Projektforskare

Doktorander:

Anna Aalto
Sarah Baghestani
Leila Coelho Rato
Alejandro Da Silva
William Eccleshall
Samu Himanen
Emilia Holm
Henrik Hästbacka
Alia Joko
Christa Kietz
Ida Laiho
Kai-Lan Lin (laboratorietekniker)
Jens Luoto
Aravind Kumar Mohan
Ponnuswamy Mohanasundaram
Rasmus Niemi
Joel Nyström
Valeriy Paramonov
Marjaana Parikainen
Sepideh Parvanian
Jenny Pessa
Ana Popovic
Mikael Puustinen
Sami Sanlidag
Michael Santos Silva
Amandine Schmit
Carl-Gustav Stenwall
Freddy Suarez-Rodriguez
Giulia Sultana
Mina Tayyab
Laura Tiemeijer
Nicole van Engeland
Noora Virtanen
Peiru Yang

 

Illustration till biovetenskapernas doktornadprogram

Uppdaterad 24.8.2021