Cellbiologi - forskning och forskare

Cellbiologi - forskning och forskare

Vid ämnesområdet cellbiologi görs forskning kring många av cellens väsentligaste funktioner, så som signalering inom och mellan celler, celldelning och celldöd, stressresponser och inflammation. Forskningen är grundforskning med nära kontakt till många av människans sjukdomar så som cancer, muskelsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och diabetes.

Forskargrupper och forskare

The Cell Fate Lab
Professor Cecilia Sahlgren

The Cell Stress Lab
Professor Lea Sistonen

The Cytoskeletal and survival signaling Lab
Professor John Eriksson

The Cell Physiology Lab
Professor Kid Törnquist

The Epithelial Biology Lab
Biträdande professor Diana Toivola

The Inflammatory Signalling Lab
Akademiforskare, docent Annika Meinander

The Molecular Immunology Lab
Lektor Christer Lindqvist

Doktorander
Anna Aalto
Daniel Antfolk
Christian Antila
Alejandro Da Silva
Samu Himanen
Patrik Hollós
Alia Joko
Jenny Joutsen
Christa Kietz
Jens Luoto
Iris Lähdeniemi
Francesca Marchisella
Aravind Kumar Mohan
Ponnuswamy Mohanasundaram
Erik Niemelä
Rasmus Niemi
Joel Nyström
Valeriy Paramonov
Arun Poonthuruthikudy Venu
Ilari Pulli
Mikael Puustinen
Carl-Gustav Stenvall
Laura Tiemeijer
Nicole van Engeland
Artemis Varidaki
Ezgi Özliseli

Forskningspersonal
Forskardoktor Johanna Ahlskog
Forskardoktor M. Yasir Asghar
Forskardoktor Marek Budzynski
Forskardoktor Alexandra Elsing
Projektledare Camilo A Guzman Gutierrez
Projektledare Pasi Kankaanpää
Projektkoordinator Kati Kemppainen
Forskardoktor Sebastian Landor
Forskardoktor Julia Lindqvist
Projektforskare Preethy Paul
Projektforskare  Senthil Kumar Rajendran
Forskningskoordinator Marika Sjöqvist
Forskardoktor Elin Torvaldson
Forskardoktor Anniina Vihervaara

Uppdaterad 23.8.2018