Skriv här det du söker efter!

Cellbiologi - forskning och forskare

Cellbiologi - forskning och forskare

Tyngdpunkterna i cellbiologisk forskning vid Åbo Akademi är cellstress, överlevnad och celldöd, cellulära beslutsprocesser, reglering av genexpression, cytoskelettets roll i normala och patologiska förlopp, sambandet mellan inflammatoriska processer och vävnadsskador, vävnadsregenering och -degenering. Forskningen är grundforskning med nära kontakt till många av människans sjukdomar så som cancer, muskelsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och diabetes. Inom forskningen i cellbiologi används avancerade metoder för att visualisera celler och vävnader, och biovisualiseringsmöjligheterna vid Åbo Akademi är i världsklass. Cellbiologen är även en del av Åbo Akademis profileringsområde i läkemedelsutveckling och diagnostik, som är ett gemensamt satsningsområde för universiteten i Åbo. Tillsammans med Åbo Universitet har vi även tillgång till avancerad och modern infrastruktur genom Åbo Biovetenskapscenter.

Biovetenskaperna vid Åbo Akademi är verksamma på Kuppis campus tillsammans med de biovetenskapliga och medicinska ämnena vid Åbo Universitet (Turun yliopisto) samt Åbo Universitets centralsjukhus. Forskningen vid Åbo Akademi stöds av starka organisationer som BioCity Turku och Health Campus Turku som förstärker möjligheterna till samarbete och innovation på vårt campus. Vi har även tillgång till avancerad och modern infrastruktur genom Turku Bioscience, Turku BioImaging och EuroBioimaging.

Cell Mech (Center of Excellence in Cellular Mechanostasis) logo

Åbo Akademis spetsforskning inom projektet CellMech (Center of Excellence in Cellular Mechanostasis) leds av professorn i cellbiologi, Cecilia Sahlgren. CellMech undersöker hur mekanisk belastning som uppstår genom förändringar i blodflödet eller vävnadsstyvhet (så kallad ”vävnadsfibros”) påverkar cellers och vävnaders funktioner med hjälp av ny bioteknologi. Forskningen inom CellMech är speciellt inriktad på att fördjupa kunskapen om hur celler reagerar på mekanisk belastning på en molekylär nivå, och kommer att undersöka hur cellens maskineri regleras av mekanisk stimuli. Våra forskare vill på detta sätt bidra med ingående kunskap till fältet mekanomedicin för att stimulera vävnadsbildning och läkning av sjukdomar som kroniska sår, samt inflammation som obehandlad kan leda till cancer, och hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Forskargrupper 

The Cell Fate Lab
Professor Cecilia Sahlgren

The Cell Stress Lab
Professor Lea Sistonen

The Cytoskeletal and survival signaling Lab
Professor John Eriksson

The Epithelial Biology Lab
Biträdande professor Diana Toivola

The Inflammatory Signalling Lab
Akademilektor, docent Annika Meinander

The Molecular Immunology Lab
Lektor Christer Lindqvist

Cell migration lab 
Projektledare Guillaume Jacquemet

Cellular microenvironment lab (en länk kommer snart)
Universitetslärare Malin Åkerfelt

 

Uppdaterad 24.1.2020