Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Eleanor Coffey får en halv miljon för projekt om Parkinsons sjukdom

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö beviljade 507 132 euro i akademiprojektbidrag till Eleanor Coffey, forskningschef vid Åbo biovetenskapscentrum för projektet Exploring the Blood Brain Connection in Parkinson’s Disease. Projektets syfte är att utforska blod-hjärnbarriären i relation till Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en multisystemsjukdom som kring 10 miljoner människor i världen lever med. Det finns inget botemedel och endast symtomatisk behandling. De motoriska symtomen beror på förlust av nervceller i hjärnan. Parkinsons sjukdom påverkar emellertid även perifera organ, tarm och blod, där inflammatoriska tecken uppträder flera år före de motoriska symtomen. Sjukdomen kan således börja utanför hjärnan, till exempel i tarmen.

Coffey och hennes team kommer undersöka exosomer, en del av cellen som levererar inflammatoriska signaler och patogener till hjärnan, med hjälp av ny teknik som möjliggör separation av exosomer baserat på ljusspridning och fluorescens. Med hjälp av masspektrometri kommer man identifiera felveckade proteiner, patogener och immunsignaler som transporteras i exosomer från blod till hjärnan. Detta möjliggörs av en ny programvara som utvecklats av Coffey-laboratoriet tillsammans med Michael J Fox Foundation. Resultaten kommer att ge en inblick i hur inflammatoriska och patogena signaler rör sig från blodet till hjärnan vid Parkinsons sjukdom samt mekanistiska insikter om infektiösa och inflammatoriska mekanismer.

 

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö finansierar 39 anställningar som akademiforskare, 13 anställningar som klinisk forskare och 75 akademiprojekt. Forskningsrådet beviljade sammanlagt drygt 76 miljoner euro i finansiering.  Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget.

 

Åbo biovetenskapscentrum är ett forskningscentrum som drivs gemensamt av Åbo universitet och Åbo Akademi. Läs mera om centret här (på engelska).

Läs mera om Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljös finansiering här.