Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fler än 1000 deltagare på Demoday

Hur ser framtidens förnybara bränslen ut? Hur separerar man salt från vatten? Hur kan man använda artificiell intelligens inom bildanalys? Det är några av de frågor som gymnasieettor från Åbo och Pargas kunde bekanta sig med under Demoday i Åbo under torsdagen 8 februari.

Över 1000 gymnasieettor från Åbo och Pargas deltog i Demoday på torsdagen 8 februari. På evenemanget hade eleverna möjlighet att bekanta sig med studier och forskning inom teknik, naturvetenskap och hälsoteknologi vid högskolorna i Åbo.

Förutom Åbo Akademi deltog även Åbo universitet, Novia, Åbo yrkeshögskola samt Aboa Mare i evenemanget. Under dagen hade eleverna möjlighet att välja mellan 70 olika program, laboratorier och workshoppar att bekanta sig med.

Fullspäckad dag

Genomförandet av Demoday har koordinerats av alla deltagande högskolor.

‒ Allting har gått bra och dagen har förlöpt smidigt, säger Bettina Rehnström, marknadsföringskoordinator vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Från vänster till höger: Zahra Gholamzadeh, Fatima Abath och Bettina Rehnström.

‒ Det har varit bra och det är trevligt att man fått in så mycket program på så kort tid, kommenterar en elev i förbifarten.

I föreläsningssalen Rhodium plockar äldre universitetslektor i fysik Johan Lindén undan den tredje och sista förevisningen av sin Interactive physics demo.

Johan Lindén demonstrerar rörelse.

‒ Det har varit en fullspäckad dag, men jag gillar att göra de här fysikshowerna, säger han.

Deltagarna brukar vara intresserade av Lindéns fysikshower, och så fallet varit även idag. En vanlig fråga Lindén brukar få efter sina shower är var man kan få tag på flytande kväve, som han ofta använder.

Johan Lindén experimenterar med flytande kväve.

‒ Man får inte tag på det. Det är en orsak till att jag använder det, deltagarna kan inte försöka sig på några sådana experiment hemma, säger han.

Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering, har under dagen berättat om framtidens förnybara bränslen.

Henrik Grénman vill gärna påvisa hur man konkret arbetar med aktuella frågor.

‒ Det är ämnen som är aktuella i media och det kändes bra att visa för eleverna hur det arbetas konkret kring de här frågorna, säger Grénman.

Tillverkning av vändagskort.
Pasi Kankaanpää berättar om bildanalys hos Finnish Advanced Microscopy Node.