Skriv här det du söker efter!

Kompetens och visioner

En artikel som skrivits av forskare från Åbo Akademi och beskriver läkemedelsforskning och -utveckling, var en av de mest lästa i den vetenskapliga tidskriften Advanced Science News i slutet av 2017. Artikeln Tailored approaches in drug development and diagnostics – from molecular design to biological model systems är vetenskapligt granskad och beskriver ÅA-forskarnas syn på områdets utveckling, samt de kompetenser som finns vid universitetet och inom forskningsprofilen Läkemedelsutveckling och diagnostik, som utförs tillsammans med Åbo universitet.

Artikeln visar den breda kunskap som behövs när man utvecklar till exempel ett nytt läkemedel mot cancer – allt ifrån en idé om fungerande molekyler och hur de produceras, via testning till ”förpackning” och hur molekylerna/läkemedlen beter sig i kroppen.

– Så vi behöver kunna göra design på molekylnivå, producera läkemedelsmolekyler och modifiera dem. Inom dessa områden har vi en massa sakkunskap vid Åbo Akademi. Alltifrån kemisterna och deras kunskap om att syntetiskt framställa molekyler eller utvinna dem ur naturprodukter, till molekylmodellerarna vid biokemin, säger Annika Meinander, akademiforskare i cellbiologi vid Åbo Akademi.

– Om vi hittar en molekyl som verkar fungera behöver den testas och sedan också fördelas i kroppen. Vid ämnet farmaci forskar de i olika sätt att packa in läkemedel och i målsökande nanopartiklar, som designas så att de bara tar sig till de celler man vill åt.

Meinanders grupp befinner sig någonstans i mitten av processen, och sållar bland de molekyler som tagits fram genom att testa dem på en enkel organism som bananflugan. Om resultaten verkar positiva på bananflugor har man kommit en bit på vägen, och kan börja testa på möss och sedan förhoppningsvis människor. Det här är mångårig process.

– Test på bananflugor är ett billigt sätt att se hur en molekyl fungerar i en organism – tas den upp av tarmens celler eller går den rakt igenom? Och var ackumuleras den, säger Meinander.

– Vi har ingen medicinsk fakultet vid Åbo Akademi så vi gör bara prekliniska studier, och inga kliniska studier. Men vi behöver inte göra allt själva för det finns enormt mycket kunskap i Åbo och det är lätt att samarbeta här. Biocity Turku och Turku Health Campus är en otrolig tillgång, tillsammans med Bioteknikcentrum och den infrastruktur som är uppbyggd kring centret. Det finns också relativt mycket bioindustri i trakten och många kontakter åt det hållet.

Artikelförfattarna är Cecilia Sahlgren, Annika Meinander, Hongbo Zhang, Fang Cheng, Maren Preis, Chunlin Xu, Tiina A. Salminen, Diana Toivola, Daniel Abankwa, Ari Rosling, Didem Şen Karaman, Outi M. H. Salo-Ahen, Ronald Österbacka, John E. Eriksson, Stefan Willför, Ion Petre, Jouko Peltonen, Reko Leino, Mark Johnson, Jessica Rosenholm och Niklas Sandler.

Artikeln är öppen för läsning under en begränsad tid på http://www.advancedsciencenews.com/read-featuring-drug-development-bioprinting-synthetic-cells.