Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaiset lahjoituskohteet: Terveyteen liittyvät ratkaisut

Ajankohtaiset lahjoituskohteet: Terveyteen liittyvät ratkaisut

Åbo Akademin tutkimusprofiili Terveyteen liittyvät ratkaisut keskittyy terveeseen elämään.

Työssämme kehitämme terveyttä edistäviä ratkaisuja ”from molecule to mind”, eli molekyyli- ja solutasolta aina psyykkiseen hyvinvointiin.

Tutkimus soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa terveyteen. Profiilissa yhdistyy useita poikkitieteellisiä tutkimusalueita, aina farmasiasta, rakennebiologiasta ja bioinformatiikasta, orgaanisesta kemiasta ja biokemiasta, solu- ja molekyylibiologiasta lääketieteellisiin materiaaleihin, biokuvantamisesta psykologiaan, logopediaan, terveystieteisiin ja jopa informaatioteknologiaan ja terveystaloustieteeseen. Åbo Akademin kaikki neljä tiedekuntaa ovat edustettuina tutkimusprofiilissa.

Tutkimusprofiilin puitteissa tehdään yhteistyötä muun muassa Turun seudun lääketeollisuuden kanssa. Viidesosa Turun seudun teollisuustyöpaikoista liittyy life science -sektoriin, ja puolet koko maan lääketeollisuudesta ja bioteknologiayrityksistä sijaitsee täällä. Tutkimukseen liittyy myös tiivis yhteistyö sairaaloiden ja lääkärien kanssa ja projektien lähtökohtana on usein todelliset, kliiniset ongelmat.

Yhteiskuntamme murrokselliset väestörakenteen muutokset muodostavat suuren haasteen. Elämme pidempään kuin aikaisemmat sukupolvet ja odotuksenamme on olla terveitä ja aktiivisia eläkkeelläkin. Tähän haasteeseen haluamme vastata. Kunnianhimoinen tavoitteemme on edistää pitkää elämää ja elinikäistä terveyttä. Siihen tarvitsemme apuasi. Sinä voit auttaa meitä auttamaan kaikkia saavuttamaan paremman terveyden – paremman elämän.

 

 

Voit myös lahjoittaa tekemällä tilisiirron seuraavalle pankkitilille:

Danske Bank
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH

Lahjoituksen viestikenttään merkitään lahjoittajan nimen ja yhteystietojen lisäksi lahjoituskohde (”Terveyteen liittyvät ratkaisut”).

Vähintään 850 euron lahjoituksista pyydämme myös lahjakirjan.

Klikkaamalla tästä löydät lisätietoa lahjoittamisesta.

 

Lahjoittamalla autat meitä löytämään innovatiivisia ratkaisuja saadaksemme yksityiskohtaisen ymmärryksen terveydestä ja sairauksista niin molekyyli-, solu- kuin inhimilliselläkin tasolla.

Päivitetty 2.1.2023