Skriv här det du söker efter!

Språkbad i Finland – undervisning, utbildning och forskning

Språkbad i Finland – undervisning, utbildning och forskning

Språkbadslärarutbildning finns som den enda i sitt slag i Finland och i Norden vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Vid fakulteten finns en professor i språkbad och flerspråkighet, samt forskare och universitetslärare inom språkbad. Det är möjligt att utbilda sig både till klasslärare och till lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad. Därtill arrangerar fakulteten i samarbete med Centret för livslångt lärande och andra aktörer fortbildning för språkbadslärare på olika stadier. Vid fakulteten bedrivs även forskning inom språkbad och utveckling av språkbadsundervisning i samarbete med olika språkbadsaktörer i Finland.

Via flikarna till höger finns mer information om vad språkbad är, vad som är aktuellt inom språkbadsutbildning och -forskning i Finland, samt vad som publicerats om språkbad. Vid frågor om språkbad, kontakta språkbadsprofessor Siv Björklund eller språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, kontaktuppgifter längst ner till höger.

Uppdaterad 19.1.2021