Kirjoita tähän hakemasi!

Luokan­opettaja, kieli­kylpy

Luokan­opettaja, kieli­kylpy

Luokan­opettajan­ koulutus­ohjelma,­ kieli­kylpy

Kielikylpy johdattaa lapsen monikulttuuriseen ajatusmaailmaan, kannustaa avoimeen suhtautumiseen ja antaa eväitä tulevan elämän varalle. Kielikylpyluokanopettajaksi opiskelevana nautit luovasta toiminnasta lasten kanssa ja haluat tukea lasten kielellistä ja kulttuurista kehittymistä kaksikielisiksi. Kielikylpyyn suuntautunut luokanopettajakoulutus antaa kelpoisuuden toimia 6–12-vuotiaiden lasten opettajana. Monipuolisen koulutuksen aikana kehityt sekä sosiaalisesti että tiedollisesti. Tämä kielikylpyyn suuntautunut luokanopettajakoulutus on Suomessa ja Pohjoismaissa ainoa laatuaan. Opintojen aikana opit muun muassa, kuinka lapsi omaksuu uusia taitoja monikielisessä oppimisympäristössä, ja saat kokeilla erilaisia kielikylpyopetukseen soveltuvia opetusmenetelmiä ja käytännön työskentelytapoja. Luokanopettajana olet tärkeä aikuinen lapsen elämässä. Koulutus antaa sinulle ammatillisia valmiuksia asiantuntijatyöhön, jossa on tärkeää osata luoda luottamuksellinen suhde lapsiin, perheisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Luokanopettajakoulutuksessa pääaineena on opettajakoulutukseen suuntautunut kasvatustiede. Koulussa opetettavien oppiaineiden laajat aineopinnot ja käytännön harjoittelu myös taide- ja taitoaineissa ovat keskeinen osa opintoja. Kielikylpyluokanopettajan opintoihin sisältyy myös laaja kielikylpyopettajille suunnattu ruotsin kielen opintokokonaisuus. Kaikki koulutukseen kuuluva opetus tapahtuu ruotsiksi. Harjoittelujaksot ovat tärkeä osa koulutusta: niiden aikana tutustut kielikylpykouluihin, luot yhteyksiä opettajiin ja ohjaajiin ja voit harjoitella yhteistyötä opettajaksi opiskelevien ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Laajuus

180+120 op / 3+2 vuotta

Paikkakunta

Vaasa

Opetuskieli

Ruotsi

Hakuaika

13-27.3.2024 klo 15:00

Hae

Haku on avoinna 13-27.3.2024 klo.15.00.

Pääaineet

Kasvatustieteen maisteriksi valmistuttuasi voit työskennellä vuosiluokkien 1–6 tai esiopetuksen kielikylpyluokanopettajana tai luokanopettajana. Kielikylpyluokanopettajana olet myös pätevä toimimaan ruotsin kielen opettajana suomenkielisessä perusopetuksessa. Suomessa on noin 4500 lasta kielikylpyluokissa eri puolilla maata. Useimmat kielikylpykoulut ovat kunnallisia. Luokanopettajan työssä lähimpiä työtovereitasi ovat opettamasi lapset sekä koulun opettajat ja muu henkilöstö. Kielikylpyluokanopettajana pääset päivittäin käyttämään luovuuttasi ja viestintätaitojasi sekä selkeää kehonkieltä. Suomalaista opettajankoulutusta arvostetaan kansainvälisesti, ja se avaa tien myös muihin kiinnostaviin tehtäviin kasvatus- ja koulutusalalla. Vanhemman polven opettajien jäädessä eläkkeelle tarvitaan paljon uusia luokanopettajia eri puolilla Suomea. Jos haluat antaa lapsille vahvan alun kohti monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta, kielikylpyluokanopettajan ammatti on juuri sinulle sopiva valinta!

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa kasvatustieteiden maistereille valmistumisen jälkeen kiinnostavia mahdollisuuksia myös tutkijan uralla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Rantakatu 2
Vaasa

Postiosoite

Åbo Akademi Vaasa
PL 311
65101 Vaasa

Sähköposti

fpv-studieradgivare@abo.fi