Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i socialvetenskaper

Behörighet i huvudämnet

Till magisterprogrammet i socialvetenskaper med inriktningarna socialpolitik eller utvecklingspsykologi (Vasa) antas sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen med tillräckliga studier i socialt arbete, socialpolitik, psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi eller annat närliggande ämne enligt prgramansvarigas bedömning. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet.

Sökande som har avlagt examen Socionom (YH) vid yrkeshögskola erlägger inga bryggstudier för huvudämnet socialpolitik och kan således påbörja de fördjupade studierna i socialpolitik genast. Inget urvalsprov.

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna

Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 40 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 40/5) = 28].

Antagningskriterier:

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max. 40 poäng.

– Motivationsbrev max. 10 sp.

Totalt kan sökande erhålla max. 50 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Uppdaterad 5.11.2019