Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Huvudämnet socialpolitik

Vårt samhälle är ständigt i förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att arbeta med och söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Du som valt socialpolitik som ditt huvudämne har goda möjligheter att skapa en unik yrkesprofil inför arbetslivet enligt dina intressen. Med socialpolitik som huvudämne kan du också ansöka om att få avlägga behörighetsgivande studier i socialt arbete vid Åbo universitet. Förutom huvudämnesstudier, mångsidiga språkstudier och fritt valbara studier kan du fritt välja ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi. Socialpolitik är även ett nyttigt biämne, t.ex. för studerande med utvecklingspsykologi som huvudämne, men även för studerande med andra huvudämnen.

Tyngdpunkter i forskning

Till de forskningsmässiga tyngdpunktsområden som har relevans för den socialvetenskapliga utbildningslinjen hör främst äldreforskning, barn-, ungdoms- och familjerelaterad forskning, forskning om finländares hälsa, levnadsförhållanden och välfärd, finlandssvenskarnas demografi, aggressionsforskning (inklusive skol- och arbetsplatsmobbning), forskning om konfliktmedling och -lösning, forskning om barnövergrepp och spelmissbruk, medieforskning, krispsykologisk forskning samt forskning relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor.

Karriärmöjligheter

Socialpolitik ger dig tillgång till ett brett fält av intressanta forsknings-, planerings-, utvecklings- och ledningsuppgifter inom den offentliga, privata och tredje sektorn. En del utexaminerade jobbar som planerare eller kundrådgivare, t.ex. inom pensions- och sjukförsäkringsbranschen, medan andra har ledande positioner inom staten eller kommuner. Andra arbetar även som socialarbetare, lärare, äldreomsorgschef, verksamhetsledare, forskare och journalist. Din expertis i välfärd och social trygghet öppnar många dörrar, både lokalt och globalt!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa