Skriv här det du söker efter!

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Huvudämnet utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Du lär dig förstå och förklara individuella skillnader i människan utveckling under livsloppet. Du får även kunskap om hur man kan stöda och stärka människor i olika livssituationer.

Huvudämnesstudier i utvecklingspsykologi ger dig goda möjligheter att skapa en unik yrkesprofil. Studerande inom utvecklingspsykologi som vill få behörighet som skolkurator eller studiehandledare kan söka in till behörighetsgivande studiehelheter. Du har även stor valfrihet i form av fritt valbara kurser och biämnen inom olika teman såsom pedagogisk psykologi, arbetsplatspsykologi, krispsykologi och idrottspsykologi. Du kan också välja att fritt kombinera intressanta biämnen från hela Åbo Akademi i din examen.

Inom utvecklingspsykologin lär vi oss om människans psykiska utveckling och samtidigt lär vi oss mycket om oss själva.

Studerande utanför Academill.

Till de forskningsmässiga tyngdpunktsområden som har relevans för den socialvetenskapliga utbildningslinjen hör främst äldreforskning, barn-, ungdoms- och familjerelaterad forskning, forskning om finländares hälsa, levnadsförhållanden och välfärd, finlandssvenskarnas demografi, aggressionsforskning (inklusive skol- och arbetsplatsmobbning), forskning om konfliktmedling och -lösning, forskning om barnövergrepp och spelmissbruk, medieforskning, krispsykologisk forskning samt forskning relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor.

Huvudämnesstudierna i utvecklingspsykologi ger dig i synnerhet färdigheter att arbeta med barn och ungdomar inom den offentliga sektorn och inom vårdsektorn, men också för arbete med vuxna inom företag, organisationer och föreningar som behöver experttjänster, t.ex. i personal- och motivationsfrågor. En del utexaminerade väljer att starta eget. Utvecklingspsykologi ger även färdigheter att arbeta med forskning, men inte kompetens för psykologtjänster. Din förståelse för människans beteende i kris och konfliktsituationer gör dig till en efterfrågad specialist på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa