Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i stats­­veten­skap­­ (Vasa)

Magister­pro­grammet i stats­­veten­skap­­ (Vasa)

I magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) avlägger du en politices magisterexamen i huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation. Inom din examen kan du välja att rikta in dig på antingen statskunskap eller medier och kommunikation.

Inom inriktningen statskunskap lär du dig både att förstå och analytiskt reflektera kring det som sker i samhället och politiken. Inom studierna tar vi exempelvis upp frågor som känslors betydelse i politiken, politiska kampanjer, väljarbeteende, populistiska partier och radikala rörelser. Vi fokuserar även på medborgardeltagande, aktivism, globaliserad politik och hur EU fungerar, samt vilka utmaningar demokratin står inför och hur olika demokratiska innovationer kan stärka demokratin och människornas möjligheter att aktivt delta i samhället. Det är möjligt att avlägga delar av studierna på distans.

Studierna inom inriktningen medier och kommunikation ger dig fördjupad förståelse i olika aspekter av det medialiserade samhället. Några exempel på vad inriktningen fokuserar på är sociala medier i politiken, hur influencers och andra nya kommunikationsaktörer inverkar på samhället, samt hur kriser kommuniceras och hanteras i medier. Dessutom ger vi dig kunskaper om entreprenörskap inom kommunikationsbranschen. Inriktningen lämpar sig bra både för studerande och för personer i arbetslivet som vill bredda sitt kunnande. Det är möjligt att avlägga största delen av studierna på distans.

Båda inriktningarna inom vår politices magisterexamen ger dig goda förutsättningar att sköta utmanande arbetsuppgifter som kräver samhällsvetenskapliga baskunskaper och analytisk förmåga. Studierna ger dig flexibla färdigheter som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad, såsom god förmåga till kommunikation, samarbetsförmåga samt kritiskt, självständigt och kreativt tänkande.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15:00.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade politices magistrar placerar sig inom t.ex. media, statsförvaltning, utrikesförvaltning, bankväsendet och organisationer. Utbildningen ger dig en expertis inom det samhällsvetenskapliga området.

”Fördjupa dig i samhällets strukturer genom dina egna hjärtefrågor i en stark gemenskap. En flexibel och berikande utbildning där diskussion alltid uppmuntras.”

Bild på studerande

Kontakt

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Strandgatan 2
65100 Vasa

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi