Skriv här det du söker efter!

Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)

Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)

I magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena/inrikningarna Europastudier, offentligt ledarskap eller statskunskap.

Offentligt ledarskap lämpar sig bra också för personer som redan är i arbetslivet men som vill stärka sin formella kompetens! Största delen av studierna kan genomföras som distansstudier.

Inom politices magisterutbildningen fördjupar du dina kunskaper ytterligare i huvudämnet och tillämpar vetenskapligt tänkande och metoder. Inom programmet finns också valbara moduler i t.ex. EU-studies, informationsvetenskap och Environmental Governance.

Dina studier på magisternivån består främst av fördjupade studier i huvudämnet. Under arbetet med magisteravhandlingen lär du dig att självständigt hantera större helheter, fokusera på och bära ansvar för ditt eget arbete samt planera och slutföra projekt.

En av målsättningarna med magisterprogrammet är att tillgodose behovet av svenskkunniga experter. Utbildningen ger dig förutsättningar att verka i ledande förvaltnings-, koordinators- och expertbefattningar inom olika organisationer.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15:00.

Karriärmöjligheter

Efter avlagd politices magisterexamen har du goda förutsättningar för att sköta utmanande arbetsuppgifter som kräver samhällsvetenskapliga baskunskaper och analytisk förmåga. Du har bred kännedom om samhället, dess aktörer och processer.

Som politices magister kan du placera dig inom ett vidsträckt arbetsfält, t.ex. på ledande positioner inom staten, kommunerna, företag, massmedia samt inom nationella och internationella organisationer.

Kompetens

Politices magisterutbildningen ger dig såväl allmän kompetens som fördjupad expertis inom det samhällsvetenskapliga området.

”Jag tycker att det intressanta med offentlig förvaltning är arbetslivsrelevansen, kombinerande av teori och praktik, och att se hur det man studerar kan tillämpas praktiskt i samhället.”

Kontakt

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi