Skriv här det du söker efter!

Europastudier

Europastudier

Europastudier - magisterstudier

Översikt

Inriktningen Europastudier är ett samarbete med Åbo Universitet. Inriktningen erbjuder ett varierande och multidisciplinärt program där Europa granskas som en helhet från både regionala och institutionella perspektiv med fokus på en bred och övergripande förståelse om Europa som ett område och fenomen. Programmet bygger på en bred forskningsbaserad kompetens inom europeisk politik, historia, ekonomi och juridik. Fastän den Europeiska unionen har en stor roll i flera kurser, ligger programmets tyngdpunkt ändå på forskning kring Europa och integrationsforskning. Detta erbjuder de studerande alternativa sätt att gestalta Europa från olika perspektiv.

Lärandemål

Specialiseringsprogrammet Europastudier bildar ett multidisciplinärt utbildningsprogram på magisternivå vars mål är att erbjuda studerande omfattande kunskap om centrala delar om Europa och EU.

En speciell tyngdpunkt ges åt det kunnande som stöder de studerandes förmåga att:

  • Samla, hantera och tillämpa information från en samling av väldigt olika källor
  • Identifiera relevant information genom att använda vetenskapliga metoder för att analysera och hantera information som stöder den studerande att nå de utsatta målen.
  • Använda projekthanteringsverktyg för att framgångsrikt styra parallella pågående projekt

Självständigt producera olika sorters analyser och presentera information till olika målgrupper samt på olika plattformar

  • Förstå förhållandet mellan aktuella händelser i den europeiska kontexten genom att utnyttja brett forskningsdata
  • Fungera i interkulturella kommunikationsmiljöer genom att identifiera och beakta faktorer som härrör sig till interkulturell kommunikation.

Karriärmöjligheter

Europastudiernas mångsidighet erbjuder goda kvalifikationer för att ansöka till tjänster inom EU samt inom många andra branscher där det krävs en djupare förståelse och ett kunnande relaterat till Europa. Sådana positioner är t.ex. olika ledarskaps- eller specialisttjänster inom förvaltning och organisationer (staten, kommuner, partier, förmåns- och andra organisationer, regionala organisationer), internationella uppdrag (ambassader, organisationers internationella ärenden, företag, utvecklingssamarbete, FN), positioner inom kommunikation (media, regering, företagssektorn, organisationer) samt även olika forsknings- och undersökningsposter på universitet och andra institutioner inom högskolesektorn, privata och statsledda forskningsinstitut och tankesmedjor.