Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Åbo

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Åbo

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola kan du bli antagen till magisterprogrammet i statsvetenskap för studier som leder till politices magisterexamen.

I magisterprogrammet i statsvetenskap finns två huvudämnen. Vid ansökan väljer du ett av följande huvudämnen:

  • offentligt ledarskap
  • statskunskap

 

Behörighetskrav för respektive huvudämne

Huvudämnet statskunskap (Åbo)

Behörighetskravet för huvudämnet statskunskap (Åbo) är kunskaper som motsvarar minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i statskunskap.

Kompletterande studier

För att kunna avlägga de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall den sökande inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

Huvudämnet offentligt ledarskap

För den som väljer huvudämnet offentligt ledarskap är behörighetskravet minst 20 sp samhällsvetenskapliga studier på minst yrkeshögskolenivå.

Kompletterande studier

Även inom detta huvudämne kan kompletterande studier (s.k. bryggstudier) krävas. Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Huvudämnet statskunskap:
Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i ämnet. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade ämnesstudier.

Huvudämnet offentligt ledarskap:
Rangordningen sker i fallande poängordning utgående från studieframgång (max 40 p), relevant arbetserfarenhet (max 30 p), ytterligare akademiska studier (max 20 p) och motivation (max 10 p). Motivationen bedöms utgående från hur väl du besvarar följande frågor i ansökningsformuläret.

  • Berätta om din motivation att studera just denna utbildning?
  • Varför är utbildningen lämplig just för dig (t.ex. yrkesmässigt)?
  • Vilka är dina möjligheter att slutföra studierna (tidsmässigt)?
  • Annat du önskar framföra?

Uppdaterad 19.3.2019