Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Åbo

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i statsvetenskap i Åbo

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo). Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo), politices magister (2 år)”.

Inom magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) finns två huvudämnen och en inriktning. Vid ansökan ska du välja ett av följande huvudämnen/inriktningar:

  • Europastudier
  • offentligt ledarskap
  • statskunskap

Kvoten om 25 nybörjarplatser fördelas per huvudämne/inriktning utgående från antalet sökande till respektive huvudämne/inriktning.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo)

Behörighetskrav för magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) är studier på minst yrkeshögskolenivå enligt det huvudämne/den inriktning du söker till:

  • Europastudier: studier som motsvarar minst 25 sp i samhällsvetenskaper, samt kunskaper i ett europeiskt språk (franska, italienska, ryska, spanska, tyska) som motsvarar minst nivå A2 enligt den europeiska referensramen för språk (CEF-nivå) (nivå 2 i Åbo Akademis kurssystem).
  • offentligt ledarskap: studier som motsvarar minst 20 sp i samhällsvetenskaper
  • statskunskap: studier som motsvarar minst 25 sp i statskunskap inklusive samhällsvetenskaplig metod

Gallring  och rangordning

Europastudier: Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng i samhällsvetenskaper.

Offentligt ledarskap: Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande poängordning utgående från följande poängsättning (max. 100 poäng):

  • studieframgång (max. 50 poäng),
  • relevant arbetserfarenhet (max. 10 poäng),
  • ytterligare akademiska studier (max. 40 poäng).

Statskunskap: Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng av ämnesstudierna i huvudämnet.

Kompletterande studier – efter antagningen

Europastudier: För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i samhällsvetenskaper. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Offentligt ledarskap: För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha 60 sp i samhällsvetenskaper inklusive offentlig förvaltning/offentligt ledarskap. 20 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 40 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Statskunskap: För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i statskunskap. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Uppdaterad 5.3.2024