Skriv här det du söker efter!

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) erbjuder många möjligheter för gymnasie- och yrkesstuderande att bekanta sig och få smakprov av studier inom fakulteten. Vi samarbetar aktivt med skolor i andra stadiet och ordnar bl.a. studiebesök till enskilda ämnen och hela temadagar till skolor och klasser som vill komma på besök. Studerande i andra stadiet kan delta i evenemang inom naturvetenskaper och teknik, ta del av webinarier, delta i klubbar och sommarkurser eller avlägga kurser vid FNT.

Kontakta smakprovFNT@abo.fi för att beställa olika slags studiebesök och höra mer om samarbetsmöjligheterna som beskrivs på denna sida

Studiebesök 

Studiebesök på campus

Välkommen på besök till fakulteten i Geohuset, BioCity och vår nya campusbyggnad Aurum! Välj ett eller flera av våra nio ämnespaket och upplev naturvetenskaper och teknik i en riktig labbmiljö! Ämnespresentationer på campus innehåller ofta någon form av demonstration eller laboration. Studiebesöken på campus kan anpassas till skolans behov och intressen, även hela temadagar kan planeras tillsammans med fakulteten. Kontakta oss gärna minst en månad innan besöket.

Virtuella studiebesök

Hösten 2020 körde vi igång virtuella presentationer som ämneslärare och studiehandledare kan beställa till sina lektioner. Välj mellan åtta olika ämnespaket som behandlar aktuella teman inom olika ämnen vid Åbo Akademi. Presentationerna hålls av forskare vid FNT. Presentationerna kan innehålla en demonstration eller uppgifter som studerande ska lösa under presentationen. Det är också möjligt att inkludera en kort presentation från en studerande vid ämnet i besöket.

Läs mer om våra ämnespaket
Kvinna med ansiktsmask som utför ett experiment i ett laboratorium.

Beställ en studerande till din skola

Nu kan du beställa en studerande till din skola! Personen presenterar alla fakultetens utbildningslinjer och berättar om sin egen utbildningslinje. Hurdana studieval kan man man göra om man är intresserad av matematik, fysik, kemi, biologi eller geografi? Studerande berättar om hurdana val de gjort efter andra stadiet och vilka möjligheter FNT erbjuder. Kontakta oss på smakprovFNT@abo.fi för att beställa en studerande inom ett visst ämne till en lektion eller ett infotillfälle om högskolestudier.

Östersjödag på Skärgårdscentrum Korpoström

Varje år i maj välkomnar vi andra stadiets skolor att bekanta sig med Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde och Åbo Akademis forskning inom marinbiologi på Skärgårdscentrum Korpoström. Under dagen lär ni er om vårt unika hav och aktuell Östersjöforskning. Samtidigt får ni själv testa på att jobba som marinbiologer!

Läs mer om studiebesök till Skärgårdscentrum Korpoström

Studiebesök till Skärgårdscentrum Korpoström

Besök Husö Biologiska Station på Åland

Välkommen på studiebesök till Åbo Akademis forskningsstation för forskning inom miljö- och marinbiologi. Få en inblick i marinbiologiskt arbete och bekanta dig med den unika undervattensmiljö som finns i Ålands kustvatten. Provtagning av marina växter och djur, bekanta sig med marinbiologisk utrustning och Husös historia. Besök kan ordnas med klasser av olika storlek och besöket kan ta från en timme till några timmar beroende på önskemål och upplägg. Besök till Husö sker naturligast i samband med planerade Ålandsresor.  Vid intresse för ett besök på Husö biologiska station är det bäst börja med att skicka epost till huso@abo.fi så kan vi tillsammans skräddarsy ett besök som passar er.

Evenemang och tävlingar

DI-dagen: upplev din framtid som diplomingenjör på en dag

DI-dagen är ett årligt evenemang som går av stapeln i januari. Evenemanget är ett heldagsevenemang där studerande från hela Svenskfinland besöker Åbo Akademis campus. Studerande bekantar sig med hur det är att studera till diplomingenjör och vad man kan göra med en diplomingenjörsexamen i arbetslivet. Under dagen deltar besökarna också i en tävling där de tre bästa vinner fina priser och en studieplats vid en av våra två DI-linjer; kemi- och processteknik eller informationsteknologi. Evenemanget passar bäst för tvåor och treor i gymnasiet.

Läs om DI-dagen 2023
DI-dagen

Girl coders’ workshop

Vi välkomnar tjejer i gymnasieåldern till en kodningsworkshop som i år ordnas av kvinnliga studerande i kvinnoföreningen Albins Angels! Evenemanget ordnas 5 november 2022. Ingen förkunskap inom programmering behövs, endast ett intresse för att bekanta sig med kodning. Utöver kul programmering bjuds det även på lunch och kaffe, samt möjlighet att bekanta sig med studier inom informationsteknologi. Som verktyg kommer vi att använda programmeringsspråket Scratch i samband med micro:bits. Introduktion till verktygen sker på plats, ta bara med en fungerande laptop.

Demo Day

Demo Day är ett evenemang som riktar sig till ettor med intresse för teknik i Åboregionens gymnasier. Tillsammans med tre andra högskolor i Åbo – Turun Yliopisto, Turun AMK och Yrkeshögskolan Novia bjuder vi på en dag fylld av labbupplevelser. Studerande bjuds in till ett gemensamt introduktionstillfälle varefter de får besöka 2 demonstrationer enligt eget intresse. Demonstrationerna väljs vid anmälan. Syftet med evenemanget är att uppmuntra ettor i Åboregionens gymnasier att bekanta sig med högskolestudier och intressant forskning redan i ett tidigt skede, för att underlätta studieval efter gymnasiet.

Demo Day ordnas den 2 mars 2023!
Demo Day

GeoOlympiaden

Studerande med intresse för geologi har möjlighet att tävla om en plats i Finlands lag i den internationella GeoOlympiaden genom att delta i nationella geotävlingen och en förberedande sommarkurs vid geologin vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet. De fyra deltagare som utgör det tävlande laget i GeoOlympiaden får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Läs mer om GeoOlympiaden via denna länk

Mattelärarträff och fortbildning 

Den 3-4.2.2023 ordnar fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) och fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) en ämneslärarträff och fortbildning som riktar sig till alla ämneslärare inom ma/fy/ke som har en koppling till matte. Vi bjuder in ämneslärare till vår nya campusbyggnad Aurum i Åbo där de bl.a. får delta i en fortbildning som ordnas i samarbete med Skolresurs, bekanta sig med våra splitternya undervisningsmiljöer, höra om FNT:s verksamhet i labbarna och nyheter inom forskning vid FNT & FPV. På kvällen den 3.2 ordnas det en sitz/middag där lärarna får umgås med gamla mattelärarvänner och stifta bekantskap med andra som jobbar med samma saker i skolor från hela Svenskfinland!

Videor

Videor om våra utbildningar

Vi har skapat korta introduktionsvideor om våra utbildningsprogram som kan vara till nytta under studiehandledningstimmar. Se våra animerade videor på Youtube:

Bekanta dig med vår forskning

På Youtube kan man hitta många videor om forsknig som bedrivs vid Åbo Akademi. Följande videor och kanaler kan vara till nytta för studiehandledare eller lärare vid andra stadiet:

  • Husö Biologiska Stations Youtube-kanal (se via denna länk) – här lär du dig om forskning i miljö- och marinbiologi och du kan se hur fältkurser vid vår fältbas kan gå till.
  • Teknologier för en hållbar framtid (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Lösningar för hälsa (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Havet (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • ÅAU Science Bites – Could we produce all electricity with solar energy? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – Can we cure cancer? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – is the Baltic Sea damaged for good? (Se via denna länk)

Aktiviteter

Åbo Akademis matteakademi

Kom med och lös lagom kluriga matteproblem i Åbo Akademis avslappnade, svenskspråkiga matteakademi! Akademin är gratis och träffar ordnas i Aurum i Åbo (Henriksgatan 2). Det finns en grupp för dig i årskurs 7-9 och en skild grupp för dig som går i gymnasiet. Träffar ordnas också i Zoom, och i de träffarna kan man också delta på plats i Academill i Vasa (Strandgatan 2). Du kan komma med och prova på när som helst!

Läs mer om matteakademin och anmäl dig via denna länk

Matteklubb. Lärare som förklarar matteproblem för studerande.

Kurser

Abilab – sommarkurs i naturvetenskaper

Varje sommar i början av augusti ordnar vi i samarbete med Skolresurs en sommarkurs i naturvetenskaper för studerande på andra stadiet. Under en vecka får studerande bekanta sig med naturvetenskapernas fascinerande värld genom laborationer och övningar. Under vissa dagar ordnas även kvällsprogram. Kursen är gratis för alla studerande på andra stadiet och boende kompenseras för dem som behöver ett ställe att övernatta på.

Abilab ordnas 31.7-4.8.2023
Abilab

Öppna universitetets kurser

Studerande på andra stadiet kan avlägga kurser via Öppna Universitetet redan innan de börjar studera vid någon av våra linjer. Våren 2023 kan studerande på andra stadiet avlägga 2 sp online kurser som är specifikt designade för studerande på andra stadiet. FNT erbjuder kursen Bioraffinaderier för en hållbar framtid inom ämnet kemi- och processteknik via Öppna universitetet.

Läs mer om Öppna universitetets kurser riktade till andra stadiet

 

Studerande kan också bli antagna till alla våra linjer via Öpuleden. Varje utbildningslinje ställer egna krav för antagningen. Vissa linjer är en del av den nya Öpuleden (se *). Se hur antagningen via Öpuleden går till på varje linje:

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Öpuleden * (OBS! Online kurser)
Utbildningslinjen för informationsteknologi: Öpuleden * (OBS! Online kurser)
Utbildningslinjen för farmaci: Öpuleden
Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: Öpuleden
Utbildningslinjen för naturvetenskaper: Öpuleden

 

Avlägg teknikstudier via FITech 

Vi erbjuder kostnadsfria teknikkurser för icke-examenstuderande via nätverksuniversitetet FITech. Följande grundkurser passar studerande på andra stadiet:

Via denna länk hittar du alla Åbo Akademis FITech kurser och anmälan

Uppdaterad 10.5.2023