Skriv här det du söker efter!

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) erbjuder många möjligheter för gymnasie- och yrkesstuderande att bekanta sig och få smakprov av studier inom fakulteten. Vi samarbetar aktivt med skolor i andra stadiet och ordnar bl.a. studiebesök till enskilda ämnen och hela temadagar till skolor och klasser som vill komma på besök. Studerande i andra stadiet kan delta i evenemang inom naturvetenskaper och teknik, ta del av webinarier, delta i klubbar och sommarkurser eller avlägga kurser vid FNT.

Kontakta smakprovFNT@abo.fi för att beställa olika slags studiebesök och höra mer om samarbetsmöjligheterna som beskrivs på denna sida.

Aurum

Studiebesök 

Studiebesök på campus

Från och med hösten 2021 kan skolor igen besöka fakulteten bl.a. i vår nya campusbyggnad Aurum! Välj ett eller flera av våra nio ämnespaket och upplev naturvetenskaper och teknik i en riktig labbmiljö! Ämnespresentationer på campus innehåller ofta någon form av demonstration eller laboration. Studiebesöken på campus kan anpassas till skolans behov och intressen, även hela temadagar kan planeras tillsammans med fakulteten.

Virtuella studiebesök

Hösten 2020 körde vi igång virtuella presentationer som ämneslärare och studiehandledare kan beställa till sina lektioner. Välj mellan åtta olika ämnespaket som behandlar aktuella teman inom olika ämnen vid Åbo Akademi. Presentationerna hålls av forskare vid FNT. Presentationerna kan innehålla en demonstration eller uppgifter som studerande ska lösa under presentationen. Det är också möjligt att inkludera en kort presentation från en studerande vid ämnet i besöket.

Läs mer om våra ämnespaket

Kvinna med ansiktsmask som utför ett experiment i ett laboratorium.

 

Beställ en studerande till din skola

Från och med hösten 2021 är det möjligt att beställa en studerande på besök till din skola. Studerande vid FNT presenterar alla fakultetens utbildningslinjer och berättar om sin egen utbildningslinje. Hurdana studieval kan man man göra om man är intresserad av matematik, fysik, kemi, biologi eller geografi? Studerande berättar om hurdana val de gjort efter andra stadiet och vilka möjligheter FNT erbjuder. Kontakta oss för att beställa en studerande inom ett visst ämne till en lektion eller ett infotillfälle om högskolestudier.

Östersjödag på Skärgårdscentrum Korpoström

Från och med maj 2022 välkomnar vi andra stadiets skolor att bekanta sig med Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde och Åbo Akademis forskning inom marinbiologi på Skärgårdscentrum Korpoström. Under dagen lär ni er om vårt unika hav och aktuell Östersjöforskning. Samtidigt får ni själv testa på att jobba som marinbiologer!

Läs mer om studiebesök till Skärgårdscentrum Korpoström

Webinarier

Aboa Tech Talks

Delta i Åbo högskolornas webbinarserie som fokuserar på teknologi och hållbar utveckling. Aboa Tech Talks belyser ny teknologi och innovativ teknologisk forskning som kan erbjuda lösningar på vår tids komplexa globala utmaningar. Webinarieserien gästas av representanter både från universiteten och industrin. Du kan delta i webinarierna genom att följa länken nedan.

Evenemang och tävlingar

DI-dagen: upplev din framtid som diplomingenjör på 12h

DI-dagen är ett årligt evenemang som går av stapeln i januari. Evenemanget är ett heldagsevenemang där studerande från hela Svenskfinland besöker Åbo Akademis campus. Studerande bekantar sig med hur det är att studera till diplomingenjör och vad man kan göra med en diplomingenjörsexamen i arbetslivet. Under dagen deltar besökarna också i en tävling där de tre bästa vinner fina priser och en studieplats vid en av våra två DI-linjer; kemi- och processteknik eller informationsteknologi. Evenemanget passar bäst för tvåor och treor i gymnasiet.

Läs mer om DI-dagen via denna länk

DI-dagen

Demo Day

Demo Day är ett evenemang som riktar sig till ettor med intresse för teknik i Åboregionens gymnasier. Tillsammans med tre andra högskolor i Åbo – Turun Yliopisto, Turun AMK och Yrkeshögskolan Novia bjuder vi på en dag fylld av labbupplevelser. Studerande bjuds in till ett gemensamt introduktionstillfälle varefter de får besöka 2-3 demonstrationer enligt eget intresse. Demonstrationerna väljs vid anmälan. Syftet med evenemanget är att uppmuntra ettor i Åboregionens gymnasier att bekanta sig med högskolestudier och intressant forskning redan i ett tidigt skede, för att underlätta studieval efter gymnasiet.

Evenemanget går av stapeln för första gången 11 april 2022! Mer information om evenemanget och anmälan kommer hösten 2021.

Demo Day

GeoOlympiaden

Studerande med intresse för geologi har möjlighet att tävla om en plats i Finlands lag i den internationella GeoOlympiaden genom att delta i nationella geotävlingen och en förberedande sommarkurs vid geologin vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet. De fyra deltagare som utgör det tävlande laget i GeoOlympiaden får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Läs mer om GeoOlympiaden via denna länk

Aktiviteter

Åbo Akadmeis matteklubb

Kom med och lös lagom kluriga matteproblem i Åbo Akademis avslappnade, svenskspråkiga matteklubb! Ännu bekantar vi oss med grunderna i det som ofta kallas tävlingsmatematik. Senare kan den som vill delta i nationella och internationella tävlingar, men det finns ingen press alls att tävla. Man kan också gärna vara med bara för att matematik är så roligt!

Klubben är gratis och träffarna ordnas som videokonferens i Zoom. Vi försöker ordna träffarna i hybridformat, så att man kan delta också på plats (hösten 2021 i Vasa).

Läs mer om matteklubben och anmäl dig via denna länk

Kurser

Abilab – sommarkurs i naturvetenskaper

Varje sommar i början av augusti ordnar vi i samarbete med Skolresurs en sommarkurs i naturvetenskaper för studerande på andra stadiet. Under en vecka får studerande bekanta sig med naturvetenskapernas fascinerande värld genom laborationer och övningar. Under vissa dagar ordnas även kvällsprogram. Kursen är gratis för alla studerande på andra stadiet och boende kompenseras för dem som behöver ett ställe att övernatta på.

Anmälan och information om Abilab skickas till skolorna på våren 2022.

Abilab

Öppna universitetets kurser

Studerande på andra stadiet kan avlägga kurser via Öppna Universitetet redan innan de börjar studera vid någon av våra linjer. Våren 2022 kan studerande på andra stadiet avlägga 2 sp online kurser som är specifikt designade för studerande på andra stadiet. FNT erbjuder kursen Bioraffinaderier för en hållbar framtid inom ämnet kemi- och processteknik via Öppna universitetet.

Mer information om Öppna universitetets kurser till studerande på andra stadiet kommer i slutet av oktober.

 

Studerande kan också bli antagna till alla våra linjer via Öpuleden. Varje utbildningslinje ställer egna krav för antagningen. Vissa linjer är en del av den nya Öpuleden (se *). Se hur antagningen via Öpuleden går till på varje linje:

Utbildningslinjen för biovetenskaper: Öpuleden * (OBS! Online kurser)
Utbildningslinjen för informationsteknologi: Öpuleden * (OBS! Online kurser)
Utbildningslinjen för farmaci: Öpuleden
Utbildningslinjen för kemi- och processteknik: Öpuleden
Utbildningslinjen för naturvetenskaper: Öpuleden

 

Avlägg teknikstudier via FITech 

Vi erbjuder kostnadsfria teknikkurser för icke-examenstuderande via nätverksuniversitetet FITech. Följande grundkurser passar studerande på andra stadiet:

Kurserna kan räknas till godo i antagningen via Öpuleden. Ovan nämnda FITech kurser går online.

Via denna länk hittar du alla Åbo Akademis FITech kurser och anmälan

Kontakt

För mer information och förfrågningar kontakta smakprovFNT@abo.fi

eller ring marknadsföringskoordinator vid FNT Bettina Rehnström +358 504064815.

Uppdaterad 21.10.2021