Skriv här det du söker efter!

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) erbjuder många möjligheter för gymnasie- och yrkesstuderande att bekanta sig och få smakprov av studier inom fakulteten. Vi samarbetar aktivt med skolor i andra stadiet och ordnar bl.a. studiebesök till enskilda ämnen och hela temadagar till skolor och klasser som vill komma på besök. Studerande i andra stadiet kan delta i evenemang inom naturvetenskaper och teknik, ta del av webinarier, delta i sommarkurser eller avlägga kurser vid FNT.

Kontakta smakprovFNT@abo.fi för att beställa olika slags studiebesök och höra mer om samarbetsmöjligheterna som beskrivs på denna sida.

Studiebesök på campus

Välkommen på besök till fakulteten i Geohuset, Agora, Biocity och vår nya campusbyggnad Aurum! Välj ett eller flera av våra ämnespaket och upplev naturvetenskaper och teknik i en riktig labbmiljö! Ämnespresentationer på campus innehåller ofta någon form av demonstration eller laboration. Studiebesöken på campus kan anpassas till skolans behov och intressen, även hela temadagar kan planeras tillsammans med fakulteten. För att vi ska kunna erbjuda ett så omfattande program som möjligt önskar vi att ni kontaktar oss minst två månader innan planerat besök.

Besök till cell och molekylär biovetenskaperna

Observera att besök till cell och molekylär biovetenskaperna i Biocity under läsåret 2024-2025 erbjuds endast under ett visst antal datum som skolorna kan boka. Hitta kalendern under ”Läs mer om våra ämnespaket” eller i högra spalten av denna sida.

Östersjödag i Skärgårdscentrum Korpoström

Vi välkomnar andra stadiets skolor att bekanta sig med Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde och Åbo Akademis forskning inom marinbiologi vid Skärgårdscentrum Korpoström! Under dagen lär ni er om vårt unika hav och aktuell Östersjöforskning. Samtidigt får ni själv testa på att jobba som marinbiologer!

Studiebesök till Skärgårdscentrum Korpoström

Besök Husö Biologiska Station på Åland

Välkommen på studiebesök till Åbo Akademis forskningsstation för forskning inom miljö- och marinbiologi. Få en inblick i marinbiologiskt arbete och bekanta dig med den unika undervattensmiljö som finns i Ålands kustvatten. Provtagning av marina växter och djur, bekanta sig med marinbiologisk utrustning och Husös historia. Besök kan ordnas med klasser av olika storlek och besöket kan ta från en timme till några timmar beroende på önskemål och upplägg. Besök till Husö sker naturligast i samband med planerade Ålandsresor.  Vid intresse för ett besök på Husö biologiska station är det bäst börja med att skicka epost till huso@abo.fi så kan vi tillsammans skräddarsy ett besök som passar er.

DI-dagen: upplev din framtid som diplomingenjör på en dag

DI-dagen är ett årligt evenemang som går av stapeln i januari. Evenemanget är ett heldagsevenemang där studerande från hela Svenskfinland besöker Åbo Akademis campus. Studerande bekantar sig med hur det är att studera till diplomingenjör och vad man kan göra med en diplomingenjörsexamen i arbetslivet. Under dagen deltar besökarna också i en tävling – Future DI-challenge, som genomförs i team tillsammans med de andra deltagarna! Evenemanget passar bäst för tvåor och treor i gymnasiet.

När? Lördagen 18 januari 2025

DI-dagen

UniYH-dagen

Varje höst och vår ordnar Åbo Akademi tillsammans med Yrkeshögskolan Novia UniYH-dagen där gymnasiestuderande bjuds in till campus för att bekanta sig med studier vid alla fakulteterna. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik erbjuder ett brett program som består av utbildningspresentationer och specialprogram som laborationer, rundvandringar och fysikshow.

Shaking up Tech

Shaking up Tech, ett evenemang för unga kvinnor och könsminoriteter, kommer att äga rum på campus vid Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, LUT-universitetet och Åbo universitet. Åbo Akademi deltar med programpunkter i Åbo universitets evenemang! 

Genom detta evenemang vill vi inspirera och uppmuntra gymnasiestuderande att studera teknik på universitetsnivå och ge dem nya perspektiv och erfarenheter av arbetslivet inom teknik. 

Ansökningsomgången för evenemanget öppnar i oktober 2024 och vi kommer att börja annonsera programmet under sommaren. 

När? 23.1.2025

DemoDay

DemoDay är ett evenemang som riktar sig till ettor med intresse för teknik i Åboregionens gymnasier. Tillsammans med tre andra högskolor i Åbo – Turun Yliopisto, Turun AMK och Yrkeshögskolan Novia bjuder vi på en dag fylld av labbupplevelser. Studerande bjuds in till ett gemensamt introduktionstillfälle varefter de får besöka 2 demonstrationer enligt eget intresse. Demonstrationerna väljs vid anmälan. Syftet med evenemanget är att uppmuntra ettor i Åboregionens gymnasier att bekanta sig med högskolestudier och intressant forskning redan i ett tidigt skede, för att underlätta studieval efter gymnasiet.

När? Tidpunkten är ännu inte bestämd

GeoOlympiaden

Studerande med intresse för geologi har möjlighet att tävla om en plats i Finlands lag i den internationella GeoOlympiaden genom att delta i nationella geotävlingen och en förberedande sommarkurs vid geologin vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet. De fyra deltagare som utgör det tävlande laget i GeoOlympiaden får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Videor om våra utbildningar

Vi har skapat korta introduktionsvideor om våra utbildningsprogram som kan vara till nytta under studiehandledningstimmar. Se våra animerade videor på Youtube:

Bekanta dig med vår forskning

På Youtube kan man hitta många videor om forsknig som bedrivs vid Åbo Akademi. Följande videor och kanaler kan vara till nytta för studiehandledare eller lärare vid andra stadiet:

  • Husö Biologiska Stations Youtube-kanal (se via denna länk) – här lär du dig om forskning i miljö- och marinbiologi och du kan se hur fältkurser vid vår fältbas kan gå till.
  • Teknologier för en hållbar framtid (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Lösningar för hälsa (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Havet (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • ÅAU Science Bites – Could we produce all electricity with solar energy? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – Can we cure cancer? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – is the Baltic Sea damaged for good? (Se via denna länk)

Abilabb – sommarkurs i naturvetenskaper

Varje sommar i början av augusti ordnar vi i samarbete med Skolresurs en sommarkurs i naturvetenskaper för studerande på andra stadiet. Under en vecka får studerande bekanta sig med naturvetenskapernas fascinerande värld genom laborationer och övningar. Under vissa dagar ordnas även kvällsprogram. Kursen är gratis för alla studerande på andra stadiet och boende kompenseras för dem som behöver ett ställe att övernatta på.

Abilabb ordnas nästa gång 5-9.8.2024. Läs mer på Skolresurs sidor. 

Abilab

Öpukurser för studerande på andra stadiet

Studerande på andra stadiet kan avlägga kurser via Öppna universitetet redan innan de börjar studera vid någon av våra utbildningsprogram. Våren 2023 kan studerande på andra stadiet avlägga 2 sp online kurser som är specifikt designade för studerande på andra stadiet. FNT erbjuder kursen Bioraffinaderier för en hållbar framtid inom ämnet kemi- och processteknik via Öppna universitetet.

Öpuleden

Studerande kan bli antagna till alla våra utbildningsprogram via Öpuleden. Varje utbildningsprogram ställer egna krav för antagningen. Se hur antagningen via Öpuleden går till på varje program:

Avlägg teknikstudier via FITech 

Vi erbjuder kostnadsfria teknikkurser för icke-examenstuderande via nätverksuniversitetet FITech.

Uppdaterad 29.5.2024