Skriv här det du söker efter!

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Smakprov i naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) erbjuder många möjligheter för gymnasie- och yrkesstuderande att bekanta sig och få smakprov av studier inom fakulteten. Vi samarbetar aktivt med skolor i andra stadiet och ordnar bl.a. studiebesök till enskilda ämnen och hela temadagar till skolor och klasser som vill komma på besök. Studerande i andra stadiet kan delta i evenemang inom naturvetenskaper och teknik, ta del av webinarier, delta i sommarkurser eller avlägga kurser vid FNT.

Kontakta smakprovFNT@abo.fi för att beställa olika slags studiebesök och höra mer om samarbetsmöjligheterna som beskrivs på denna sida.

Studiebesök på campus

Välkommen på besök till fakulteten i Geohuset, Biocity och vår nya campusbyggnad Aurum! Välj ett eller flera av våra ämnespaket och upplev naturvetenskaper och teknik i en riktig labbmiljö! Ämnespresentationer på campus innehåller ofta någon form av demonstration eller laboration. Studiebesöken på campus kan anpassas till skolans behov och intressen, även hela temadagar kan planeras tillsammans med fakulteten. För att vi ska kunna erbjuda ett så omfattande program som möjligt önskar vi att ni kontaktar oss minst två månader innan planerat besök.

Observera att besök till cell och molekylär biovetenskaperna i Biocity under läsåret 2023-2024 måste bokas senast 30.9 och att vi erbjuder ett antal datumalternativ som skolorna kan boka. Hitta kalendern under ”Läs mer om våra ämnespaket” eller i högra spalten av denna sida.

Virtuella studiebesök

Vi ordnar även virtuella presentationer som ämneslärare och studiehandledare kan beställa till sina lektioner. Välj mellan ämnespaket som behandlar aktuella teman inom olika ämnen vid fakulteten. Presentationerna hålls av lärare eller forskare och de kan innehålla en demonstration eller uppgifter som studerande ska lösa. Ofta finns det även en kort presentation från en studerande vid ämnet.

Östersjödag i Skärgårdscentrum Korpoström

Vi välkomnar andra stadiets skolor att bekanta sig med Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde och Åbo Akademis forskning inom marinbiologi vid Skärgårdscentrum Korpoström! Under dagen lär ni er om vårt unika hav och aktuell Östersjöforskning. Samtidigt får ni själv testa på att jobba som marinbiologer!

Studiebesök till Skärgårdscentrum Korpoström

Besök Husö Biologiska Station på Åland

Välkommen på studiebesök till Åbo Akademis forskningsstation för forskning inom miljö- och marinbiologi. Få en inblick i marinbiologiskt arbete och bekanta dig med den unika undervattensmiljö som finns i Ålands kustvatten. Provtagning av marina växter och djur, bekanta sig med marinbiologisk utrustning och Husös historia. Besök kan ordnas med klasser av olika storlek och besöket kan ta från en timme till några timmar beroende på önskemål och upplägg. Besök till Husö sker naturligast i samband med planerade Ålandsresor.  Vid intresse för ett besök på Husö biologiska station är det bäst börja med att skicka epost till huso@abo.fi så kan vi tillsammans skräddarsy ett besök som passar er.

DI-dagen: upplev din framtid som diplomingenjör på en dag

DI-dagen är ett årligt evenemang som går av stapeln i januari. Evenemanget är ett heldagsevenemang där studerande från hela Svenskfinland besöker Åbo Akademis campus. Studerande bekantar sig med hur det är att studera till diplomingenjör och vad man kan göra med en diplomingenjörsexamen i arbetslivet. Under dagen deltar besökarna också i en tävling där de tre bästa vinner fina priser och en studieplats vid en av våra två DI-program; kemi- och processteknik eller informationsteknologi. Evenemanget passar bäst för tvåor och treor i gymnasiet.

När? Lördagen 20 januari 2024

DI-dagen

Girl coders’ workshop

Vi välkomnar tjejer i gymnasieåldern till en kodningsworkshop som i år ordnas av kvinnliga studerande i kvinnoföreningen Albins Angels! Ingen förkunskap inom programmering behövs, endast ett intresse för att bekanta sig med kodning. Utöver kul programmering bjuds det även på lunch och kaffe, samt möjlighet att bekanta sig med studier inom informationsteknologi. Som verktyg kommer vi att använda programmeringsspråket Scratch i samband med micro:bits. Introduktion till verktygen sker på plats, ta bara med en fungerande laptop.

När? Lördagen 28 oktober 2023

DemoDay

DemoDay är ett evenemang som riktar sig till ettor med intresse för teknik i Åboregionens gymnasier. Tillsammans med tre andra högskolor i Åbo – Turun Yliopisto, Turun AMK och Yrkeshögskolan Novia bjuder vi på en dag fylld av labbupplevelser. Studerande bjuds in till ett gemensamt introduktionstillfälle varefter de får besöka 2 demonstrationer enligt eget intresse. Demonstrationerna väljs vid anmälan. Syftet med evenemanget är att uppmuntra ettor i Åboregionens gymnasier att bekanta sig med högskolestudier och intressant forskning redan i ett tidigt skede, för att underlätta studieval efter gymnasiet.

När? Torsdagen 8 februari 2024

GeoOlympiaden

Studerande med intresse för geologi har möjlighet att tävla om en plats i Finlands lag i den internationella GeoOlympiaden genom att delta i nationella geotävlingen och en förberedande sommarkurs vid geologin vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet. De fyra deltagare som utgör det tävlande laget i GeoOlympiaden får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Videor om våra utbildningar

Vi har skapat korta introduktionsvideor om våra utbildningsprogram som kan vara till nytta under studiehandledningstimmar. Se våra animerade videor på Youtube:

Bekanta dig med vår forskning

På Youtube kan man hitta många videor om forsknig som bedrivs vid Åbo Akademi. Följande videor och kanaler kan vara till nytta för studiehandledare eller lärare vid andra stadiet:

  • Husö Biologiska Stations Youtube-kanal (se via denna länk) – här lär du dig om forskning i miljö- och marinbiologi och du kan se hur fältkurser vid vår fältbas kan gå till.
  • Teknologier för en hållbar framtid (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Lösningar för hälsa (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • Havet (se via denna länk) – lär dig om en av Åbo Akademis fyra strategiska profilområden inom forskning.
  • ÅAU Science Bites – Could we produce all electricity with solar energy? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – Can we cure cancer? (Se via denna länk)
  • ÅAU Science Bites – is the Baltic Sea damaged for good? (Se via denna länk)

Abilabb – sommarkurs i naturvetenskaper

Varje sommar i början av augusti ordnar vi i samarbete med Skolresurs en sommarkurs i naturvetenskaper för studerande på andra stadiet. Under en vecka får studerande bekanta sig med naturvetenskapernas fascinerande värld genom laborationer och övningar. Under vissa dagar ordnas även kvällsprogram. Kursen är gratis för alla studerande på andra stadiet och boende kompenseras för dem som behöver ett ställe att övernatta på.

Abilab

Öpukurser för studerande på andra stadiet

Studerande på andra stadiet kan avlägga kurser via Öppna universitetet redan innan de börjar studera vid någon av våra utbildningsprogram. Våren 2023 kan studerande på andra stadiet avlägga 2 sp online kurser som är specifikt designade för studerande på andra stadiet. FNT erbjuder kursen Bioraffinaderier för en hållbar framtid inom ämnet kemi- och processteknik via Öppna universitetet.

Öpuleden

Studerande kan bli antagna till alla våra utbildningsprogram via Öpuleden. Varje utbildningsprogram ställer egna krav för antagningen. Vissa program är en del av den nya Öpuleden (se *). Se hur antagningen via Öpuleden går till på varje program:

Avlägg teknikstudier via FITech 

Vi erbjuder kostnadsfria teknikkurser för icke-examenstuderande via nätverksuniversitetet FITech. Följande grundkurser passar studerande på andra stadiet:

Uppdaterad 7.11.2023