Skriv här det du söker efter!

Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil

Välkommen med i projektet som har som mål att stöda arbetet för hållbar livsstil i din egen undervisning. Lärarna från de olika stadierna får ta del av goda modeller från fältet som inspiration för det egna arbetet. I fortbildningen deltar olika experter inom hållbar utveckling. Utgående från detta skapar varje deltagare och grupp sin egen lärstig.

Hållbarhet är ett temaområde som berör oss alla men kan upplevas som abstrakt att konkretisera inom den egna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Förutom ekologi så handlar det även om etiska frågor som berör oss människor såväl nära som globalt.

 

Inom den enskilda kommunen utses en lärargrupp med representanter från samtliga stadier. Grupperna arbetar tillsammans med det lokala läroplansarbetet. Inom hela fortbildningsprojektet fokuserar vi på följande frågor:

  • Hur fördjupa lärarnas ämneskunskap kring en hållbar livsstil på de olika undervisningsstadierna?
  • Hur förhåller sig lärarnas ämneskunskap till projektets tre olika delområden (ekologisk, ekonomisk och social hållbar livsstil) inom hållbar utveckling?
  • Hur forma och utveckla en lärstig för eleven mot en hållbar livsstil?
  • Hur forma konkreta aktiviteter för att implementera de globala målen för hållbar utveckling i undervisningen?

Projektets tyngdpunkt är samla såväl det digitala materialet som den lokala läroplanen på en digital plattform. Det digitala materialet som produceras ordnas enligt stadium och delområden och kan utgöra stöd för andra lärare i andra kommuner.

Målgrupp: 

Lärare inom småbarnspedagogik och förskola, klasslärare, special- och ämneslärare samt gymnasielärare

Innehåll:

Modul 1: Kartläggningen – nuläget, möjligheter och utvecklingsbehov (Avslutad)

Modul 2: Lärstigar – lärarens professionella utveckling

Modul 3: Hållbar livsstil – en lokal läroplan med progression

Modul 4: Stigar – den digitala materialportalen

Ort:

Helsingfors, Kimitoön, Pargas och Vörå

Tidpunkt:

September 2020-december 2021

Omfattning:

Fortbildningen omfattar närstudiedagar och distansarbete.

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

 

Uppdaterad 3.5.2022