Motionera vid ÅA

Motionsverksamheten har aktiviteter i Åbo/CampusSport, och i Vasa

Kontaktuppgifter:

ÅBO

CampusSport/Gadolinias Serviceställe

Carl Myrberg

Porthansgatan 3, 20500 ÅBO
tel: (02) 215 4654 / 040 5599 465
epost:carl.myrberg@abo.fi

 

VASA / JAKOBSTAD

Anki Stenkull-Aura

Academill, rum B 211 Strandgatan 2
65100 VASA
tel: (06) 324 7161 / 050 3677 914
e-post: astenkul[at]abo.fi

På plats: Må, Ons-Fre kl. 9.15-15.

Uppdaterad 16.2.2018