Skriv här det du söker efter!

Stöd för studerande vid trakasserier

Trakasserier är kränkning av en persons eller människogrupps värdighet och integritet så att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller aggressiv stämning skapas. Trakasserier kan definieras som ovälkommet, oönskat och ensidigt fysiskt eller verbalt beteende, vars följder alltid är negativa för den som blivit utsatt. Vad som uppfattas som trakasseri är beroende av den utsatta personens egen uppfattning. Genom trakasserier ifrågasätts individens självbestämmanderätt och värdighet. Till skillnad från trakasserier som ofta består av enskilda handlingar innebär mobbning upprepade kränkningar mot en person över en längre tid.

Åbo Akademi strävar efter att förhindra och förebygga förekomsten av alla typer av diskriminering, trakasserier och mobbning. Trakasserier stör arbete och studier, minskar motivationen och kan förstöra gemenskapen. Allvarliga trakasserier kan leda till hälsoproblem, sjukledigheter, en fördröjning av studierna och arbetet eller till och med ett behov av att byta arbetsplats eller studieplats.

Åbo Akademi accepterar inte sexuella trakasserier inom universitetet och skyddar den som anmäler trakasserier.

Studerandes kontaktpersoner vid Utbildningsservice, Åbo Akademi

Koordinator Jan Kraufvelin (jan.kraufvelin@abo.fi, +358 505365886)
Koordinator Anita Sundman (anita.sundman@abo.fi, +358 505489505)

Studerandes trakasseriombud vid Studentkåren

Studentkårens studentombud Petra Lindblad
Serviceexpert Sandra Häggkvist
https://www.studentkaren.fi/studerande/radgivning/trakasseriombud/
e-post till Studentkårens trakasseriombud:  trakasseri@studentkaren.fi

 

Uppdaterad 9.6.2023