Skriv här det du söker efter!

ÅA-alumner i arbetslivet

Vad kan jag göra efter examen?

För att samla ihop den värdefulla information om vad utexaminerade gör skickar Arbetsforum årligen ut enkäter till alumner, dvs. tidigare studerande. Informationen som samlas in använder vi sedan t.ex. vid karriärvägledningar och på workshops för att kunna ge konkreta exempel till nuvarande studerande.

 

NYHET! Visuell interaktiv presentation på svenska!

 

Vi sammanställer rapporter årligen och en del av materialet presenteras också i nationella Töissä.fi -portalen.

 

Analyserade rapporter

 

Genom att svara på enkäterna efter din examen bidrar du som alumn till att hjälpa studerande hitta rätt i arbetslivet. Den informationen vi frågar i enkäterna handlar bl.a. om vad som varit viktigt i studierna, den första arbetsplatsen, typen av arbetsuppgifter, lön och möjlig arbetslöshet.

 

 

Uppdaterad 15.4.2019