Skriv här det du söker efter!

ÅA-alumner i arbetslivet

ÅA-alumner i arbetslivet

Vad gör utexaminerade efter examen? Var jobbar de? Har de användning för det de lärt sig under sina studier, och har de lärt sig det de behöver? Är de nöjda med karriären? Det här är värdefull information för Åbo Akademi, och därför sänder vi årligen ut enkäter till utexaminerade, både till de som utexaminerades för ett år sedan och till de som utexaminerades för fem år sedan. Informationen som samlas in används för utvecklingen av utbildningen men också t.ex. vid karriärvägledning och på workshops för studerande.

Rapporter över utexaminerade i arbetslivet

Vi sammanställer rapporter årligen och en del av materialet presenteras också i nationella Töissä.fi -portalen. Du hittar mer information om våra undersökningar, och andra, nedan (se Ett år efter examen och Fem år efter examen).

När du som utexaminerad svarar på våra enkäter bidrar du till att hjälpa studerande hitta rätt i arbetslivet. Den informationen vi frågar i enkäterna handlar bl.a. om vad som varit viktigt i studierna, den första arbetsplatsen, typen av arbetsuppgifter, lön, eventuell arbetslöshet.

 

Uppdaterad 8.11.2023