Service för arbetsgivare

En kontakt till Åbo Akademis Arbetsforum kan vid behov nå alla högskolestuderande i Åbo- och Vasaregionerna. Arbetsgivare kan avgiftsfritt annonsera om lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu- eller diplomarbetsuppdrag via universitetens gemensamma Aarresaari-portal.

Lämna in en annons

Vi kan också hjälpa till med rekryteringsprocesser och företagspresentationer för studerande vid akademin. För att veta hur våra alumner placerar sig i arbetslivet följer vi upp utexaminerades karriärutveckling med regelbundna enkätförfrågningar. Datan som samlas in används i utvecklingen av utbildningar och är en grund för fördelningen av universitetens basfinansiering.

ÅA-alumner i arbetslivet

Uppdaterad 16.4.2018