Skriv här det du söker efter!

Service för arbetsgivare

En kontakt till Åbo Akademis Arbetsforum kan vid behov nå alla högskolestuderande i Åbo- och Vasaregionerna. Arbetsgivare kan avgiftsfritt annonsera om lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu- eller diplomarbetsuppdrag via universitetens gemensamma Aarresaari-nätverks JobTeaser-portal.

Lämna in en annons

Vi kan också hjälpa till med rekryteringsprocesser och företagspresentationer för studerande vid akademin. Vi kan även distribuera marknadsföringsmaterial eller tipsa om olika rekryteringsevenemang. För att veta hur våra alumner placerar sig i arbetslivet följer vi upp utexaminerades karriärutveckling med regelbundna enkätförfrågningar. Datan som samlas in används i utvecklingen av utbildningar och är en grund för fördelningen av universitetens basfinansiering.

ÅA-alumner i arbetslivet

 

Anställ en praktikant 

En praktikant från ÅA är en motiverad arbetstagare med ett brett kunnande och som har kapacitet att jobba med många olika uppgifter. Projekt, utredningar och liknande är uppgifter som en praktikant med fördel kan genomföra. En praktikant kan anställas för att jobba med den befintliga verksamheten, men också för att sköta eller utveckla någonting helt nytt inom organisationen.

Via praktiken kan arbetsgivaren marknadsföra sig effektivt och öka praktikanternas intresse för organisationen efter avslutade studier. En före detta praktikant kan som nyanställd snabbt komma igång med själva arbetet. De är bekanta med husets regler och har i slutskedet av sina studier höjt sin kompetens på de områden som de under sin praktiktid upplevt som relevanta.

I Åbo Akademis intresse är att kunna erbjuda goda arbetserfarenheter och arbetsgivarkontakter åt våra praktikanter. Vi är övertygade om att relevant arbetspraktik betydligt ökar studerandes studiemotivation och möjligheter att placera sig väl på arbetsmarknaden efter slutförd examen. Åbo Akademi kan även erbjuda sina studerande möjligheten till delfinansieriad praktik, läs mer via länken till höger.

Uppdaterad 24.11.2021