Skriv här det du söker efter!

Service för arbetsgivare

Service för arbetsgivare

Intresserad av att anställa en nyutexaminerad expert, en praktikant eller en gradu- eller slutarbetare? Vill du nå ut till framtidens experter? En kontakt till Åbo Akademis Arbetsforum kan vid behov nå alla högskolestuderande i Åbo- och Vasaregionerna.  

Vi kan hjälpa dig bl.a. med följande saker:  

  • Annonsering om lediga arbets- och praktikplatser till universitetsstuderande 
  • Information om delfinansiering av praktikplatser 
  • Företagspresentationer och gästföreläsningar till våra studerande 
  • Kontakter till olika ämnen vid ÅA 
  • Information om utexaminerades karriärutveckling  

Läs mera om våra tjänster genom att klicka på lådorna nedan.

 

Karriäruppföljningar:

För att veta hur våra alumner placerar sig i arbetslivet följer vi upp utexaminerades karriärutveckling med regelbundna enkätförfrågningar. Datan som samlas in används i utvecklingen av utbildningar och är en grund för fördelningen av universitetens basfinansiering. Läs mer om undersökningarna här.

Uppdaterad 5.1.2023