Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa): urvalsprov

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa): urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Antalet platser är 8.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020. Resultatet rangordnas i fallande ordning.

Urvalsprovet består av en gemensam A-del och en utbildningsspecifik B-del för vissa utbildningar. Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper avlägger endast A-delen. Urvalsprovet skrivs på svenska. Inga hjälpmedel får användas om det inte särskilt anges. De sökande bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsprovet.

Mera information om urvalsprovet publiceras senare.

Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning) bör observera följande:

Antagna till utbildningen för kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som har valt inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas i augusti/september. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjuerna sänds ut efter den 20.8.2020, till den e-post du registretat i studieinfo.fi

Uppdaterad 29.4.2020