Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: urvalsprov

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: urvalsprov

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Antalet platser är 12.

Urvalsprovet

Den som inte kan antas direkt på basis av studentexamensbetyg deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov som ordnas måndagen den 7 juni 2021 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, det vill säga du behöver inte läsa någon urvalslitteratur i förväg. Mer information om urvalsprovet publiceras närmare urvalsprovsdagen.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Följ med Corona-relaterad information och säkerhetsinstruktioner på denna webbsida: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/hur-paverkar-coronan-antagningen-2021/ 

Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning) bör observera att antagna till utbildningen, som har valt inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi.

Uppdaterad 16.3.2021