Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Antalet platser är 8.

Urvalsprovet

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 5.6.2023 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator. Urvalsprovet består av flervalsfrågor (på svenska) och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Sökande till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning) bör observera att antagna till utbildningen, som har valt inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi.

Uppdaterad 28.10.2022