Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: urvalsprov

Utbildningslinjen för hälsovetenskaper: urvalsprov

Till utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i hälsovetenskaper (3+2 år).

Antalet platser är 8.

Urvalsprovet

Den som inte kan antas direkt på basis av studentexamensbetyg deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov som ordnas måndagen den 6 juni 2022 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator. Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Sökande till utbildningslinjen för hälsovetenskaper, huvudämnet vårdvetenskap, som planerar att välja inriktningen hälsokunskap (ämneslärare/lärarutbildning) bör observera att antagna till utbildningen, som har valt inriktningen hälsokunskap (ämneslärare) ska delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom inriktningen hälsokunskap (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi.

Uppdaterad 27.1.2022